Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.07.2022/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 116

07.07.2022

 

Ympäristö- ja maa-aineslupapäätös, Pöntsön sora-alue (Sokka), Sirkan Maansiirtopalvelu Ky

 

211/11.01.00/2022, 178/10.03.00/2022

 

RakYmplk 07.07.2022 § 116

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen yhteislupahakemuksen maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Pöntsössä, tilalla Sokka (RN:o 261-409-30-13). Sora-alue sijaitsee Kittilässä 40 km kirkonkylästä Muonion suuntaan, tien eteläpuolella. Sirkan Maansiirtopalvelu Ky on vuokrannut alueen maanomistajalta.

 

Sirkan Maansiirtopalvelu Ky on hakenut ympäristö- ja maa-aineslupaa 109 000 m3 maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen 3,67 ha kokoiselta otto-alueelta 10 vuoden ajalle. Ottamissyvyys 0-5 m. Toiminta-alueen kokonaispinta-ala on 4,24 ha.

 

Maa-ainesta otetaan ja murskataan käyttöä vastaavasti. Ainesten otto suoritetaan suunnitelmakartoissa osoitetulla alueella ottosuuntanuolien mukaisesti ja poikkileikkauksissa esitettyihin ottotasoihin + 261,50 alueen länsireunassa ja +260,50 alueen muilla osilla (N60).

 

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 550 m alueesta itään päin tien 79 pohjoispuolella. Alue sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Kulkujoki 12261152), eikä sen läheisyydessä ole muinaismuistokohteita. Lähin suojelualue "Ylläs-Aakenus SAC" (FI1300618) sijaitsee n. 1,1 km länteen toiminta-alueelta. Lähin vesimuodostuma on noin 260 m etelään sijaitseva Kulkujoki.

 

Pohjaveden pinta on ollut tasolla + 256,36 (Eteläraja) ja + 257,50 (Länsiraja) (N60) alueella tehdyissä pohjavesihavainnoissa.

 

Alue sijaitsee myös geologisen muodostuman "Kulkujoen uoman ja deltan" (ge4) alueella. Alue on merkitty Levin osayleiskaavassa arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi. Muodostuman geologisesti merkittävä osuus on rajattu ottoalueen ulkopuolelle.

 

Päätösliitteessä on annettu määräyksiä mm. suurimmista sallituista vuotuisista otto- ja murskausmääristä, jätteistä, melusta, ilmanpäästöistä, poltto- ja voiteluaineiden käytöstä, toiminnasta häiriötilanteissa, pohjavesien tarkkailusta ja toiminnan tarkkailun raportointivelvollisuudesta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Pöntsön sora-alueen ympäristö- ja maa-ainesluvan sekä YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Sirkan Maansiirtopalvelu Ky:lle päätösliitteen mukaisesti.

 

YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen aloittamisoikeuden vakuudeksi esitetään 1 300 euroa. Vakuus asetetaan mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

Maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi esitetään Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti

13 241 euroa.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa