Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.07.2022/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 132

07.07.2022

 

Poikkeamislupa 22-0200-POI

 

285/10.03.00/2022

 

RakYmplk 07.07.2022 § 132

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

Sirkan rekisterikylän tilalle Ainola Rno * * * * haetaan lupaa poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa vapaa-ajan asuinrakennus (150 m²), talousrakennus (100 m²) ja saunarakennus (40 m²) Kulkujoen rantavyöhykkeellä. Samalla poiketaan myös Levin osayleiskaavassa määritetystä alueen käyttötarkoituksesta. Tilan koko on 21,31 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa Kulkujoessa noin 800 metriä. Hakemus on tullut vireille 29.3.2022.

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut Lahtela Rno * * * *, Vuomala Rno * * * *, Lindala Rno * * * *, Koivula Rno * * * * ja Enontekiön porotilojen yhteismetsä Rno * * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Pöntsön kylän eteläpuolella Kulkujoen ja Rovasenvuomalta Kulkujokeen laskevan ojan välisessä maastossa. itärannalla. Alueella on voimassa Levin osayleiskaava, jossa kyseinen alue on M - merkinnällä eli on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta

 

Emätilaksi laskettavalla tilalla Vuomala Rno * * * (lakannut 18.5.1993) on 3 rakentamatonta omarantaista lohkotilaa. Rantaviivaa tiloilla on Kulkujoessa noin 1470 metriä. Vesistön leveyden ja ranta-alueen muiden ominaisuuksien johdosta mitoitusrantaviivaa on yhteensä noin 275 metriä. Rakentamistiheys emätilalla uuden rakennuksen myötä olisi 3,63 rak/km ja jos kaikille jo muodostuneille, rakentamiskelpoisille lohkotiloille (2 kpl) myönnettäisiin mahdollisuus rakentaa, niin mitoitus olisi 7,27 rak/km.

Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksien etäisyydestä vesistöön. Suunniteltujen rakennuksien etäisyydet vesistöön on yli 30 metriä eikä rakennuspaikka ole hakijan esittämän korkeustason sekä karttatarkastelun perusteella tulva - arkaa aluetta. Suunniteltu rakennuspaikka on noin 12,5 metriä korkeammalla kuin Kulkujoen vesipinta. Rakennuspaikalle on tieura, johon kiinteistöllä on rasiteoikeus.


Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan 22-0200-POI lomarakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentamiseksi. Perusteluina esitykselle on, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia (MRL 171 §) tai johda merkittävään rakentamiseen. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä (tilan koko, etäisyys rannasta, korkeustaso, emätilamitoitus).

Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa