Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.07.2022/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 125

07.07.2022

 

Poikkeamislupa 22-0197-POI

 

282/10.03.00/2022

 

RakYmplk 07.07.2022 § 125

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )

 

Kittilän rekisterikylän määräalalle tilasta Peltola Rno * * * * haetaan lupaa poiketa Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan määräyksistä ja rakentaa yksikerroksinen asuinrakennus (170 m²) ja autalli/katos (60 m²). Rakennuksien kerrosala on yhteensä 230 m². Määräala sijaitsee Kittilän kirkonkylässä, Aakenuksentien varrella ja sen koko on noin 2800 m² (2340 m² + lisämaa 460 m² tilasta Järvivainio Rno * * * *). Hakemus on tullut vireille 27.5.2022.

Hakija on kuullut tiloja Vekaravainio Rno * * * *, Järvivainio Rno * * * * ja Irmala Rno * * * *. Lisäksi hakijalla on suostumus tilan Järvivainio Rno * * * * omistajalta kiinteistörajan siirrosta vastaamaan asemakuvassa esitettyä rakentamisaluetta.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

 

Rakennustarkastaja:

 

Kittilän kunnanvaltuuston 26.3.2012 hyväksymässä ja 18.3.2015 voimaan kuulutetusta Kittilän kirkonkylän osayleiskaavassa alue on varattu M - alueeksi eli maa- ja metsätalousalueeksi. Yläkittilän alueella on asemakaavan laadinta vireillä luonnosvaiheessa ja yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Asemakaavaluonnoksessa alue on osoitettu M-alueeksi eli maa - metsätalousalueeksi, joka erottaa asemakaavaluonnoksen erillispientalokorttelin (AO) 612 teollisuus- ja varastorakennusten korttelista (T) 615 toisistaan.

 

 

Kiinteistöllä Peltola Rno * * * * on tällä hetkellä kaksi teollisuushallirakennusta (1524 m²) ja kiinteistöstä lohkotuilla tiloilla kaksi omakotitaloa taloustiloineen (402 m²) ja yksi teollisuushalli (531 m²). Asemakaavaluonnoksessa kiinteistölle Peltola on osoitettu 6400 m² rakennusoikeutta teollisuustoimintojen korttelialueille (TY-1).

 

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamista. Esityksen perusteena on haitta asemakaavoitukselle sekä aiemmin kyseiselle kiinteistölle (* * * *) ja siitä lohkotuille kiinteistöille (* * * *, * * * * ja * * * *) myönnetty ja asemakaavaluonnoksessa esitetty rakennusoikeus. Haittana asemakaavoitukselle on teollisuusalueen ja erillispientalokortteleiden välisen vapaa-alueen poistuminen (M) ja kaavallisesti eri toimintojen yhdistäminen. Tilalle Peltola Rno * * * * ja sen lohkotiloille on myönnetty rakennusoikeutta vuoden 2006 jälkeen yhteensä 2457 m² ja asemakaavaluonnoksessa vastaaville kiinteistöille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 9250 m². Rakentamiseen suunniteltu kiinteistön osa on huomattavasti alempana kuin viereisten kiinteistöjen maanpinnat ja siitä johtuen suunniteltu rakentaminen vaatisi merkittävän maanvaihdon ja rakennuspaikan maanpinnan korotuksen rakentamisen mahdollistamiseksi. Rakennusvalvontaviranomaisella on velvollisuus yleiskaava-alueen maankäyttöön liittyviä päätöksiä tehdessään ottaa huomioon, ettei päätöksillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista eikä sen perusteella asemakaavan laatimista. Poikkeamisen perusteeksi ei katsota esitetyn maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä eikä poikkeamisen myöntämisen edellytykset täyty.

 

 

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 42 §, MRL 43 §, MRL 171 §

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa