Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.07.2022/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 124

07.07.2022

 

Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen sijoitukselle , 20 kV ilmajohto, Mustavaara

 

195/10.03.00/2022

 

RakYmplk 07.07.2022 § 124

 

( Lisätietoja rakennustarkastaja puh 0400 396074)

 

Rovakaira Oy hakee lupaa sijoittaa 20 kV :n siirtojohto Kelontekemän rekisterikylän tiloille Mustavaara II Rno * * * ja Rintala Rno * * *. Linjavaihtoehtoina on VE 1 ja VE 2, jotka molemmat vaihtoehdot sijoittuvat kyseisille kiinteistöille. Haettu linjan rakentaminen sijoittuu noin 22 kilometrin päähän Kittilästä Sodankylän tien varteen. Rovakaira saneeraa Hormakumpu - Tepsa välistä 20 kv:n siirtojohtoa. Rovakaira Oy ei ole päässyt sopimukseen linjan sijoittamisesta kiinteistöjen omistajien kanssa kuin osittain. Kiinteistön Mustavaara II omistajat ovat antaneet suostumuksen sijoittaa johtoa noin 630 metrin osalle mutta eivät enempää (VE 2) ja kiinteistön Rintala omistaja on antanut suostumuksen sijoittaa johtoa noin 200 metriä mutta ei enempää. Hakija pyytää kunnan rakennusvalvontaviranomaista päättämään linjan sijoituksesta maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti. Hakemus on tullut vireille 2.5.2022.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Mustavaara II Rno * * * ja Rintala Rno* * * *

 

Molempien tilojen omistajat ovat jättäneet muistutuksen hankkeesta. Hakija on antanut vastineen muistutuksiin.

 

Rakennustarkastaja:

Maankäyttö - ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

 

Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

 

Hakija on esittänyt hakemuksensa perusteeksi sähkölinjan sijoittumiseksi Sodankyläntien laitaan haettuun paikkaan huoltovarmuudella sekä muiden maanomistajien suostumuksella linjaukselle.

 

Rovakaira Oy:n vaihtoehto 1 (VE 1) kulkisi kiinteistön Rintala itärajalta 200 metrin matkan tien laidalla ja siitä jatkuisi tilan Kultamaa Rno * * * * kohdalla vanhalla johtokadulla jatkaen vanhaa johtokatua Rintalan osalta noin 140 metriä ja ylittäisi viistosti Sodankyläntien liittyen kiinteistön Mustavaara II puolella linjavaihtoehtoon VE 2 kohtaan, johon maanomistaja on antanut suostumuksen.

 

Linjavaihtoehto 2 (VE 2) kulkisi kiinteistön Mustavaara II puolella Sodankyläntien laidassa noin 500 metrin matkan ja ylittäisi Sodankyläntien liittyen Kiinteistön Rintala puolella linjavaihtoehtoon 1 kohtaan, johon maanomistaja on antanut suostumuksensa.

 

Kustannuksiltaan molemmat vaihtoehdot ovat hakijan antaman tiedon mukaan vastaavia. Kiinteistön Rintala alueella VE 1 tulisi ilmakuvien perusteella pääosin siemenpuuasentoon hakatulle metsämaalle sekä vanhalle johtokadulle jota levitetään 5 metriä. Kiinteistön Mustavaara II alueella VE 2 sijoittuisi koko matkaltaan (noin 500 metriä) Sodankyläntien laitaan ja tien laidassa oleva pihapiirin suojapuusto jouduttaisiin poistamaan.

 

Molemmissa linjavaihtoehdoissa linjan rakentaminen vaatii tien ylityksen liittyäkseen jo sijoitusluvan saaneelle linjaosuudelle.

 

Esitän, että edellä mainittuun perustuen lautakunta hyväksyy hakijan esittämän linjavaihtoehdon VE 1 muutettuna siten, että kiinteistön Rintala Rno * * * osalla käytetään hyväksi vanhaa johtokatualuetta noin 520 metrin matkalla ja siitä johtokatu linjataan Sodankyläntien yli kiinteistön Mustavaara II sille osalle johon kiinteistön omistajat ovat antaneet suostumuksen. Perusteluina esitykselle on vähäisempi maisemallinen ja maankäytöllinen haitta sekä olemassa olevalle linja-aukon hyödyntäminen. Sijoitusvaihtoehtojen vertailussa ja linjojen suunnittelussa on huomioitava kiinteistöillä olevat, jo käytössä olevat johtoalueet ja ensisijaisesti sijoitettava uudet linjat niihin jollei se ole teknisesti tai taloudellisesti mahdotonta. Vaihtoehto 1 hyväksyminen muutettuna kulkemaan pääosin vanhaa johtokatua ei aiheuta kiinteistölle kohtuutonta haittaa.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 161 §.

 

 

Päätös:

Oula Vuolli ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Syynä Rovakaira Oy:n hallituksen jäsenyys, yhteisöjääviys.

Pirkko Jauhojärvi toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa