Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 346

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 346

13.09.2022

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 22.8.2022 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

 

Khall 13.09.2022 § 346

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Kuntalain 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 22.8.2022 käsiteltiin seuraavat asiat:

 

§ 60

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

§ 61

Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 62

Tuula Koivuniemen ero koululautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä ja täydennysvaali

§ 63

Eron myöntäminen Tuula Koivuniemelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustehtävästä, tarkastuslautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaalien suorittaminen

§ 64

Neeta Murtomäen ero vapaan sivistystyön lautakunnan jäsenyydestä ja lautakunnan täydennysvaali

§ 65

Edustajan täydennysvaali Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan

§ 66

Valtuustoaloite/Kunnan tontinmyynnin edistäminen

§ 67

Valtuustoaloite/Linja-autopysäkki Alakylään

§ 68

Lisämääräraha jäähallin kylmätekniikkakontti-investointiin

§ 69

Sosiaali- ja terveystoimen rekrytointi- ja sijaishaasteisiin vastaaminen

§ 70

Määräalan ostaminen kiinteistöstä Oja, lisämääräraha

§ 71

Irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta

§ 72

Teknisen johtajan viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen ja viran julistaminen avoimeksi

§ 73

Kunnanjohtajan viran hoitaminen 1.9.2022 lähtien

§ 74

Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet ja kysymykset/Kvalt 22.8.2022

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsénin ollessa esteellinen (asianosainen/Kvalt 22.8.2022 § 73) esittelijänä toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti hallintojohtaja.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 22.8.2022 päätökset § 60 - § 74 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui esteellisenä kokouksesta §:ien 346 - 348 käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä (osallisuusjäävi, hallintolaki 28 §, 1 momentin 1. kohta).

 

Hallintojohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa