Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 357

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 357

13.09.2022

 

Ehdokkaiden nimeäminen jäseneksi ja varajäseneksi Lapin jätehuollon yhteistyöryhmään

 

350/00.02.01/2021

 

Khall 13.09.2022 § 357

 

Lapin ELY-keskus on perustamassa toimialueelleen jätelain (646/2011) 88 §:n edellyttämää alueellista yhteistyöryhmää. Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän tarkoituksena on tukea huhtikuussa 2022 julkaistun valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa.

"Kierrätyksestä kiertotalouteen - Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027" on luettavissa www-osoitteessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163978

 

Jätelain mukaisesti yhteistyöryhmän keskeisinä tehtävinä on edistää valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja seurata toimeenpanon toteutumista. Sen on myös koottava ja toimitettava ympäristöministeriölle valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua tai sen tarkistamista varten tarpeelliset tiedot alueen jätteenkäsittelykapasiteetista, jätehuollon järjestämisestä sekä jätehuollon kehittämistarpeista. Lisäksi yhteistyöryhmässä käsitellään jätelainsäädännön keskeisiä muutoksia ja jätehuoltosektorin ajankohtaisia asioita.

 

Alueellinen yhteistyöryhmä muodostetaan Lapin ELY-keskuksen toimialueen kuntien, aluehallintoviranomaisten, toiminnanharjoittajien, säätiöiden ja yhdistysten edustajista. Säätiöillä ja yhdistyksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät.

 

Yhteistyöryhmän kooksi on ajateltu maksimissaan tulevan noin 35 henkilöä. Jotta se toteutuisi tulee Lapin ELY-keskus nimeämään organisaatioiden esittämien ehdokkaiden joukosta lopullisen ryhmän jäsenet. Nimeämisissä huomioidaan erityisesti ehdokkaan ja edustamansa organisaation kosketuspinta, kokemus ja aktiivinen toiminta liittyen valtakunnallisen jätesuunnitelman painotuksiin ja tavoitteisiin. Edustajan nimeämisessä pyydetään huomioimaan mahdollisuus edustaa useampaa organisaatiota (esim. seutukunta, kunta, ympäristönsuojeluviranomainen, jätehuoltoviranomainen).

 

Lapin ELY-keskus pyytää esittämään ehdokkaan Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän jäseneksi ja varajäseneksi.

Ehdokkaiden yhteystiedot (nimi, asema/titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) tulee ilmoittaa viimeistään 30.9.2022 mennessä sähköpostilla Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon viimeistään 30.9.2022 mennessä.

 

Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän toiminta-aika ulottuu koko suunnitelmakaudelle. Yhteistyöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään pääosin etäyhteyksillä. Ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi marraskuussa 2022.

 

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän jäsenehdokkaaksi ympäristösihteerin ja varajäsenehdokkaaksi ympäristötarkastajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa