Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 332

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 332

30.08.2022

 

Talouden toteutuma 1-6/2022

 

250/02.02/2021

 

Khall 30.08.2022 § 332

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh.040 653 0774)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain. Valtakunnallisten säädösten ja ohjeistusten mukaan kunta voi itse määritellä, missä muodossa ja kuinka usein talousarvion toteutumisesta kunnan toimielimille raportoidaan. Suositus on, että neljännesvuosikatsaustiedot viedään tiedoksi myös valtuustolle eikä pelkästään puolivuosikatsaukset.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuun 2022 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 50 % kesäkuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

 

Toimintatuotot

Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 52 %.

 

Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen toteutuma on jo 107 % (n. 466.000 euroa) ja tonttien myynnin 81 % (n.646.000 euroa).

 

Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Työllistämistuet tilittyvät viiveellä kunnalle.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön luonnos asetukseksi koronasta aiheutuviin lisäkustannuksiin on parhaillaan lausuntokierroksella ja sen mukaan koronasta aiheutuvat lisäkustannukset korvattaisiin kunnille testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 30.6.2022 saakka ja koronarokottamisen lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta.Valtionavustuksen hakeminen ajoittuisi syksyyn 2022 ja korvauksen laskennassa käytetään laskennallista yksikkökorvausta. Kittilän kunnalta ei pystytä vielä arvioimaan korvauksen määrää.

 

Toimintakulut

Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 

Henkilöstökulut 51 %

Palvelujen ostot 48 %

Aineet ja tarvikkeet 52 %

Avustukset 51 %

Muut toimintakulut 50 %.

 

Koronaepidemiaan liittyviä kustannuksia on kirjattu noin 397.000 euroa (ilman henkilöstökuluja). Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle viime vuoden ja vuoden 2020 tason tammi-kesäkuun ajalta.

Tammi-kesäkuun henkilöstökulujen määrää kasvattaa kesäkuussa maksetut lomarahat, jotka talousarviossa jaksottuvat tasaisesti koko vuodelle.

 

Verotulot

Verotulojen toteutuma on 50 %.

 

Kunnan tuloverot 57 %

Yhteisöverot 111 %

Kiinteistöverot 10 %

 

Yhteisöveroja on tilitetty kunnalle 3,0 milj.euroa, mikä on selvästi ennakoitua tilitysvauhtia suurempi määrä ja ylittää kuluvan vuoden talousarvion määrän (2,7 milj.euroa). Verohallinnon tietojen mukaan alkuvuonna tilitettiin vuoteen 2021 liittyviä lisäennakoita.

 

Valtionosuudet

Valtionosuuksien toteutuma on 50 %.

 

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuottojen osalta toteutuma on 26 % eli n. 661.000 euroa. Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutus n. 1,9 milj.euroa on saatu tänä vuonna viime vuotista myöhemmin eli elokuussa, joten kolmannen vuosineljänneksen jälkeen saavutetaan talousarvion mukainen määrä rahoitustuottoja.

 

Korkokuluissa toteutuma on 13 %. Alhainen toteutuma selittyy sillä, ettei uusia lainoja ole jouduttu nostamaan talousarvion laadinnan yhteydessä ennustettuja määriä.

 

Vuosikate, poistot ja tilikauden ylijäämä

Vuosikate on 2,3 milj.euroa, toteuma 42 %.

 

Poistojen määrä on 1,5 milj.euroa, toteuma 51 %.

 

Tilikauden ylijäämä tammi-kesäkuussa on 992.258,58 euroa.

 

Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Toimintatuotot ovat n. 1,0 milj.euroa eli 29 % korkeammat tammi-kesäkuuhun 2021 verrattuna. Kasvu on aiheutunut rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuista, tonttien myyntituloista sekä sosiaali- ja terveystoimen maksutuotoista.

 

Toimintakulut ovat 0,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Kasvu selittyy pääosin henkilöstökulujen kasvulla.

 

Toimintakate on 0,4 miljoonaa euroa heikompi kuin tammi-kesäkuussa 2021.

Verotuloja on kertynyt noin 1,5 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla ja valtionosuuksia 0,8 milj.euroa enemmän. Verotulojen kasvusta pääosa muodostuu yhteisöveron (0,9 milj.euroa) ja tuloveron kasvusta (0,6 milj.euroa).

 

Vuosikate on 1,9 miljoonaa euroa korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

 

Investointien toteutuma ja lainojen määrä

 

Investointimenojen toteutuma ajalta 1.1.- 30.6.2022 on n. 700.000 euroa. Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät maa-ja vesialueiden hankintaan sekä Levin liikenneväyliin.

 

Kunnan lainamäärä oli maaliskuun lopussa 7,7 miljoonaa euroa eli 1.171 euroa asukasta kohden.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13:28 - 13:40.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa