Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 322

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 322

16.08.2022

 

Kunnanjohtajan viran hoitaminen 1.9.2022 lähtien

 

296/01.01.01/2022

 

Khall 16.08.2022 § 322

 

(Lisätietoja: kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala puh. 0400-808 781)

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen purettua virkasuhteensa päättymään koeaikana 31.7.2022 on tarpeen täyttää kunnanjohtajan virka 1.9.2022 lähtien. Vs .hallintojohtajana toiminut Antti Jämsén toimii hallintosäännön mukaisesti vt. kunnanjohtajana virkasuhteensa päättymiseen 31.8.2022 asti.

 

Viranhaltijalain 4 § mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan ottaa määräajaksi ilman julkista hakumenettelyä. Vt. kunnanjohtaja Jämsén on antanut 8.8.2022 suostumuksen Kittilän kunnanjohtajan virkaan 31.12.2022 saakka tai kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa virassaan. Jämsén on toiminut Kittilän kunnanjohtajana ja vs. hallintojohtajana ja tuntee hyvin kunnan toiminnot ja käytännöt. Suurten muutosten ollessa edessä kuten sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen Lapin hyvinvointialueelle, on järkevää valita hänet hoitamaan määräaikaista virkaa ennen uuden kunnanjohtajan rekrytointia.

 

Kuntalain 41 § ja Kittilän kunnan hallintosäännön 45 § mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta. Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan mm. kunnan johtamisen edellytyksistä.

 

Hallintosäännön 151 § mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kunnanjohtaja on kunnan korkein viranhaltija, joka on suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa, jolloin voidaan katsoa erityisten syiden olevan olemassa ja asia on syytä käsitellä kunnanhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

1) että kunnanjohtajan valintaan liittyvät asiat käsitellään kunnanhallituksessa kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska kyseessä on kunnan korkein viranhaltija, joka on suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.

2) esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.9. - 31.12.2022 tai kunnes uusi kunnanjohtaja on aloittanut virassaan, valitaan Antti Jämsén

3) että viran kokonaispalkka on 8.398 euroa kuukaudessa

4) että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa

 

Päätös:

Vt. kunnanjohtaja Jämsén poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä (osallisuusjäävi, hallintolaki 28 §, 1.kohta)

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.

 

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:11 - 16:18.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa