Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 317

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 317

16.08.2022

 

Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategia - Hankintaoikaisu

 

227/02.08.00/2022

 

Khall 16.08.2022 § 317

 

(Lisätietoja: Kehittämisasiantuntija Katja Kaunismaa, puh. 0400 356 431)

 

Kittilän kunta on kilpailuttanut kestävän liikkumisen suunnittelun asiantuntijapalvelut, joiden toteutusalueena on koko Tunturi-Lappi. Kilpailutuksen voittajaksi valittiin kunnanhallituksen päätöksellä ja siinä esitetyillä perusteilla Sweco Finland Oy, jolta Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategian laatiminen hankitaan kokonaishintaan 69 270 euroa (ALV 0 %) (khall 07.06.2022 § 212).

 

Päätöksen jälkeen on ilmennyt, että tarjousasiakirjoissa on ollut järjestelmäteknisestä virheestä johtuen näkyvillä Sweco-konsernin kaksi eri yritystä. Kittilän kunnalle tarjouksen tekijänä Cloudia-järjestelmästä ladatussa tarjousdokumentissa näkyy Sweco Finland Oy. Tämän mukaan on myös hankintapäätös tehty.

 

Sopimusneuvotteluissa kävi ilmi, että tarjouksen on Cloudia-järjestelmässä tehnyt Sweco Infra & Rail Oy:n suunnittelupäällikkö Jani Päivänen Sweco Infra & Rail Oy:n puolesta ja nimissä. Tarjouksen yhteydessä lähetetty materiaali on myös Sweco Infra & Rail Oy:n laatimaa ja Sweco Infra & Rail Oy:tä koskevaa, ja hankintapäätös on tehty sekä tarjous pisteytetty ja hyväksytty tosiasiallisesti Sweco Infra & Rail Oy:tä koskevien tietojen perusteella.

 

Kaikki tarjouksen liitedokumentit on toteutettu Sweco-konsernin yhteisellä visuaalisella ilmeellä. Tarjouksen liitedokumenteissa ei ilmene minkään muun Sweco-yhtiön osallistuvan hankintaan eikä Sweco Finland Oy:n nimeä esiinny tarjouksessa muualla kuin Cloudia-järjestelmästä ladatussa tarjousdokumentissa.

 

Cloudia-järjestelmän tuottamalla tai sitä käytettäessä järjestelmässä syntyneellä virheellä ei ole asiassa juridista merkitystä, vaan kyseessä on hankintajuridisesti kirjoitusvirheeseen rinnastettava tekninen virhe. Hyväksytyn tarjouksen jättäjä on kyseisestä teknisestä virheestä huolimatta Sweco Infra & Rail Oy ja tämän tarjouksen hankintayksikkö on tosiasiassa hyväksynyt. Myös hankintasopimus tulisi solmia Sweco Infra & Rail Oy:n kanssa. Tehty virhe koskee ainoastaan Sweco Finland Oy:tä ja Sweco Infra & Rail Oy:tä eikä sillä ole vaikutusta muiden tarjoajien asemaan.

 

Hankintalain 133 § mukaan hankintayksiköllä on mahdollisuus ottaa tällainen hankintapäätöksessä todettu virhe korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa teknisen virheen hankintapäätöksessä khall 07.06.2022 § 212 ja toteaa, että hankintapäätös koskee tosiasiallisesti Sweco Infra & Rail Oy:tä. Hankintasopimus solmitaan Sweco Infra & Rail Oy:n kanssa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa