Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 07.09.2022/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 72

07.09.2022

 

Lisämääräraha varhaiskasvatusyksikön perustamiseen Könkäälle

 

250/02.02/2021

 

Koululk 07.09.2022 § 72

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Varhaiskasvatuslain 540/2018 5 § :n mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, jonka kotikunta kyseinen kunta on sekä lapselle, joka asuu kunnassa huoltajiensa työn, opiskelun, sairauden tai vastaavien syiden vuoksi, vaikka lapsella ei olisi Suomessa kotikuntaa tai lapsen kotikunta olisi toinen kunta. Kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden niin vaatiessa kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle.

 

Hoitopaikka on varhaiskasvatuslain mukaan järjestettävä neljä kuukautta hakemuksen jättämisen jälkeen. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta kuntaan työn tai opintojen takia, hoitopaikka on järjestettävä kaksi viikkoa hakemuksen jättämisen jälkeen. Kunnalla on myös velvollisuus järjestää hoitopaikka välittömästi, jos varhaiskasvatuksessa jo olevan lapsen hoidontarve ennakoimattomasti laajentuu vanhempien työllistymisen vuoksi.

 

Varhaiskasvatus on järjestettävä viimeistään siitä päivästä lukien, kun lapsi tarvitsee hoitopaikan, mahdollisuuksien mukaan vanhemman tai huoltajan toivomassa muodossa. Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet. Lisäksi päiväkodin toiminta ja aukioloajat on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.

 

Kesä- ja elokuun 2022 aikana Kittilän kunnan varhaiskasvatukseen on tullut uusia hoitopaikkahakemuksia 12 kappaletta (yhdeksän alle 3-vuotiasta lasta ja kolme yli 3-vuotiasta lasta). Kunnan varhaiskasvatuksen yksiköt kirkonkylällä ja Sirkassa ovat täynnä, välittömästi hoitopaikka on mahdollista saada ainoastaan Alakylän ja Kaukosen ryhmäperhepäivähoidossa. Alkavan sesongin myötä hoitopaikkatarve Sirkan alueella kasvaa edelleen. Jotta varhaiskasvatuslain mukainen lähipalveluperiaate sekä lapsen edun ensisijaisuuden periaate toteutuvat, Sirkkaan on tarve pikaisesti perustaa uusi varhaiskasvatuksen yksikkö.

 

Varhaiskasvatuspäällikkö on kartoittanut Sirkan alueella mahdollisia varhaiskasvatukseen soveltuvia tiloja. Sijainniltaan ja varustukseltaan varhaiskasvatuksen tarpeisiin paras vaihtoehto on Könkään koulun vieressä sijaitseva entinen palvelukoti Kätkä. Kätkä on Kittilän kunnan omistamalla tontilla, maalämmössä, varalämmitysjärjestelmällä sekä aggregaatilla varustettu yhteensä lähes 500 neliöinen rakennus, joka voidaan tarvittaessa ottaa nopeasti ja vähäisin muutostöin varhaiskasvatuksen käyttöön. Alakerrassa on 6 kappaletta 24 m2 huoneita, joissa jokaisessa on wc- ja suihkutilat. Lisäksi alakerrassa on keittiö, yhteinen ruokailutila, sauna ja siivouskomero. Yläkerrassa on kolme saunallista huonetta, jotka olisi mahdollista vuokrata henkilökunnan asunnoiksi. Rakennus voidaan vuokrata osin kalustettuna. Piha-alue edellyttää huolellista aitaamista vieressä virtaavan joen takia, mutta leikkipiha voi olla yhteinen Könkään ryhmäperhepäivähoidon kanssa.

 

Omistajan kanssa on neuvoteltu sekä vuokraamisesta että rakennuksen hankkimisesta kunnan omistukseen. Kiireellisen aikataulun vuoksi vuokraaminen on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto ja rakennuksen hankkimista voidaan mahdollisesti tarkastella vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodissa tulee olla lasten määrään, ikään ja hoitoaikaan suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on tarvittava ammatillinen kelpoisuus.

 

Varhaiskasvatusasetuksessa on säädetty henkilöstömitoitus erikseen 0-3-vuotiaiden ja yli 3-vuotiaiden ryhmiin. Jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammainen tai muuten tuen tarpeessa oleva lapsi, jolla ei ole henkilökohtaista avustajaa, on tämä otettava huomioon henkilöstön määrässä tai lapsiryhmän koossa. Tarvittavan henkilöstön määrä riippuu siis siitä, järjestetäänkö varhaiskasvatus päiväkoti- vai ryhmäperhepäivähoitomuotoisena sekä järjestämistavasta riippumatta lasten määrästä, iästä, tuen sekä hoidontarpeesta.

 

Toiminta on tarkoituksenmukaisinta järjestää päiväkotimuotoisena, jolloin uuteen yksikköön voitaisiin sijoittaa yli 3-vuotiaiden 21 lapsen ryhmä sekä tarvittaessa lisäksi alle 3-vuotiaiden 8 lapsen ryhmä. Lasten iästä ja tuen tarpeesta riippuen 21 lapsen ryhmään on rekrytoitava vähintään kaksi (2) varhaiskasvatuksen opettajaa, 2-3 lastenhoitajaa sekä päiväkoti-keittiöapulainen. Uuden yksikön johtaminen olisi tarkoituksenmukaisinta liittää päiväkoti Mäntymajan johtajan alaisuuteen.

Lisäksi kustannuksia syntyy oppimisympäristön varustamisesta (irtokalustus, oppimismateriaalit ja -välineet) ja ruoka- pesula- ja kiinteistönhoidonpalveluista.

 

Kustannusten tarkempi erittely liitteenä.

_____________________________________________________

Könkään uuden yksikön kustannusarvio 1.9.-31.12.2022

 

Tulot

Asiakasmaksutuotot (arvio) 3.000

 

Menot

 

Käyttötalous

Vuokrakustannukset 20.000

Henkilöstökustannukset 70.000

Ateriakulut 6.800

Kalusteet ja irtaimisto 35.000

 

Investoinnit

Muutostyöt 55.000

 

Menot yhteensä 186.800 eur

 

Sivistystoimen vuoden 2022 käyttötalousarvioon tai investointiohjelmaan ei ole varattu määrärahaa uuden yksikön perustamiseen.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta päättää

 

1. perustaa varhaiskasvatusyksikön entisen palvelukoti Kätkän tiloihin, sillä varauksella, että rakennuksen käyttötarkoitus voidaan muuttaa varhaiskasvatukseen sopivaksi ja rakennus täyttää myös muilta osin teknisen toimen katselmuksen ja tarkastukset.

 

2. esittää kunnanhallitukselle, että investointeihin siirretään kustannuspaikalta 95311 (skeittiparkki) 55.000 euron määräraha, joka käytetään käyttötarkoituksen muutoksen kustannuksiin ja aidan rakentamiseen.

 

3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen käyttötalouteen lisätään 101.000 euron lisämääräraha, joka katetaan ennakoitua paremmilla verotuloilla.

 

4. valtuuttaa sivistystoimenjohtajan neuvottelemaan vuokrasopimuksesta sekä muista tarvittavista sopimuksista yhdessä teknisen toimen kanssa.

 

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa