Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 07.09.2022/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 68

07.09.2022

 

Kittilän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkki

 

335/12.03.00/2022

 

Koululk 07.09.2022 § 68

 

 

(Lisätietoja: kulttuurisihteeri puh. 040 568 1356)

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma (KOPS) perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019. Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana opetusta ja se takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea taidetta ja osallistua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen sekä kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä.

 

Kuntien valtuustojen hyväksymä ja perustasolla budjettiin pysyvästi laitettu KOPS on jokaisen kunnan lapsen ja nuoren saavuttava suunnitelma, jolloin perheen asuinpaikka, varallisuus tai mielenkiinnonkohteet eivät vaikuta siihen pääseekö lapsi osaksi taidetta ja kulttuuria.

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkki on Kittilän kunnan suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide-, ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja lukiossa osana opetusta. Suunnitelman kautta oppijat pääsevät tutustumaan omaan kulttuuri-identiteettiin, kittiläläiseen kulttuuriin ja paikallisiin taidekohteisiin sekä eri taiteenlajeihin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tuo yhteen kunnan ja lähialueiden eri toimijoita laadukkaan lastenkulttuurin äärelle. Kapsäkki pohjautuu Kittilän kunnan opetussuunnitelmaan ja sen lähtökohtana on paikallinen kulttuuriperintö ja paikalliset voimavarat.

 

Kulttuuritoimi on laatinut suunnitelman yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa valtakunnallisen lastenkulttuuriverkosto avustuksella.Suunnitelman laatimiseen ja jalkauttamiseen on varattu 13.270 euron määräraha vuodelle 2022.

Kittilän kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkki jakautuu perustasoon ja kakkostasoon. Perustaso sisältää varhaiskasvatuksen, peruskoulun sekä lukion. Perustasolla oppijat osallistuvat suunnitelman mukaisesti työpajoihin ja käyntikohteisiin. Työpajat ja vierailut ovat osallistavia, perustuvat itse tekemiseen ja niissä tutustutaan kattavasti eri taiteenaloihin.

 

Kakkostaso sisältää esitystoimintaa, jota ovat tarjolla mahdollisimman laajalle kokijakunnalle. Sisällöt vaihtelevat tarjonnan mukaan vuosittain ja niille varataan budjetista oma osuus.

 

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan perustuvat perustason ja kakkostason työpajat, vierailut ja palvelut kirjataan kokonaisuudessaan kulttuuritoimen budjettiin. Koulupäivän aikana oleva toiminta on lapsille ja nuorille maksutonta.

 

Suunnitelmaa päivitetään vuosittain ja siihen on mahdollista liittää uusia sisältöjä laajennusosina.

 

Koska kulttuurikasvatussuunnitelma tulee liitteeksi Kittilän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmaan, Kittilän kunnan hallintosäännön 28 § mukaan koululautakunta päättää suunnitelman ottamisesta liitteeksi.

 

Kulttuuritoimi toiminnallisena ja taloudellisena tulosalueena kuuluu vapaan sivistystyön lautakunnan alaisuuteen. Kittilän kunnan hallintosäännön 29 § mukaan vapaan sivistystyön lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa sekä vastaa toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä ja valvonnasta, toimintalinjojen ja painopistealueiden määrittämisestä, voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta sekä talousarvion toteuttamisesta.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta:

 

1. merkitsee tiedoksi Kittilän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkin ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukseen ja valtuustoon.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja lähetetään edelleen kunnanhallitukseen ja valtuustoon.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa