Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 08.09.2022/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 45

08.09.2022

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2021

 

36/02.06.01/2022

 

Vapsivlk 08.09.2022 § 45

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Kunnanvaltuusto on käsitellyt tarkastuskertomuksen 20.6.2022 § 49 ja velvoittanut kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Arviointikertomuksen 2021 vapaan sivistystyön lautakuntaa koskevat huomiot

 

Valtuuston asettamista keskeisistä toiminnallisista tavoitteista toteutuivat seuraavat:

 

- Uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen piha-alueiden suunnittelutyöhön osallistuminen sekä päiväkotien piha-alueiden (Muksula ja Köngäs) uudistaminen, hankkeet etenivät aikataulussa

- Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoppaan laatiminen

- TVA:n ja TSA:n päivittäminen OVTESin osalta

- lukion ja Levi Snow Sport Academyn oppilasmäärän nostaminen

- lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto

- viiden koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen

 

Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen toteutui osittain. Ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kunnostustarpeet kartoitettiin. Yleisurheilukentän perusparannukseen sekä kirkonkylän ulkoilureittiverkoston opasteiden uusimiseen saatiin valtionavustusta. Skeittiparkkihanke ei edennyt suunnitellulla tavalla.

 

Toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta sivistystoimen kehittämissuunnitelman päivittäminen sekä sivistystoimen päättävinä lautakuntina toimivien koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan yhdistäminen.

 

Sivistystoimen tulevaisuuden kriittiset osaamistarpeet liittyvät mm. pedagogiseen kehittämiseen, erityisen tuen tarjoamiseen, digitaitoihin sekä laaja-alaiseen turvallisuusosaamiseen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan alainen toiminta pysyi annetussa budjetissa kaikilla tulosalueilla. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin suurin osa huolimatta keskeisten viranhaltijoiden vaihtumisesta ja koronapandemian aiheuttamista haasteista.

 

Liikuntatoimen tavoitteiden saavuttamiseen vaikutti merkittävästi liikuntasihteerin toimiminen sivistystoimenjohtajan sijaisena. Ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kunnostus- ja kehittämistarpeet kartoitettiin syksyllä 2021. Kunnostus- ja kehittämiskartoitukseen perustuvat toimenpiteet päästiin aloittamaan kesällä 2022.

 

Yleisurheilukentän perusparannus ja kirkonkylän ulkoilureittiverkoston opasteuudistus valmistuivat syksyllä 2021. Uuden kokobetonisen skeittiparkin oli määrä valmistua elokuuhun 2021 mennessä. Hanke kuitenkin viivästyi markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen joulukuussa 2021.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Päätös:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

_________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa