Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.06.2022/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 98

01.06.2022

 

Ohjausryhmän nimeäminen Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishankkeeseen

 

218/11.03.05/2022

 

RakYmplk 01.06.2022 § 98

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on hakenut ELY-keskukselta avustusta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseen 27.11.2021 (Rak. ja ymp. ltk 17.11.2021 § 154 ja Khall. 23.11.2021 § 519). Lapin ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle haetun avustuksen (15 000,00 € sis. ALV) päätöksellään LAPELY/5185/2021. Avustus kattaa 50 prosenttia hankkeen kustannuksista.

 

Hankkeen päätavoitteita ovat pohjavesialueiden suojelun parantaminen Kittilässä, selkeiden toimintaohjeiden kehittäminen niin viranomaisille kuin alueen toimijoille ja kuntalaisille, nykyisin ja tulevaisuudessa vedenotto-käytössä olevien pohjavesialueiden pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen sekä vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden saavuttaminen.

 

Hankeen toteuttamiseksi tulee muodostaa ohjausryhmä, joka seuraa ja valvoo hankkeen etenemistä. Ohjausryhmään esitettävät viranomaisten ja sidosryhmien edustajat on valittu Ympäristöministeriön oppaan "Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan" 3/2018 mukaisesti. Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja on ohjausryhmän valvoja. Ohjausryhmän jäseniksi esitetään seuraavien viranomaistahojen sekä sidosryhmien nimeämiä edustajia: ympäristönsuojeluviranomainen (valmistelusta vastaavat viranhaltijat), pelastuslaitos, ympäristöterveydenhuolto, kunnan teknisen osaston kaavoitus- ja maankäyttö, kunnanhallitus, vesiosuuskunnat ja vesihuoltolaitokset. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous tullaan järjestämään elokuussa 2022.

 

Mikäli ohjausryhmään nimetty ei anna suostumustaan ohjausryhmään nimeämiselle, voi nimetty esittää vaihtoehtoisen ohjausryhmän jäsenen, jonka nimeäminen vahvistetaan Rakennus- ja ympäristölautakunnassa ennen ohjausryhmän ensimmäistä kokousta.

 

Kunnan alueen toimijoiden, joiden toimintaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen voi vaikuttaa, kuuleminen ja osallistuminen tullaan järjestämään vähintään yhden ohjausryhmän kuulemistilaisuuden avulla ennen varsinaisen hankesuunnitelman toteuttamista. Toimijoille järjestettävä kuulemistilaisuus tulee olemaan toiminnanharjoittajille avoin tilaisuus, johon pyritään saamaan mahdollisimman kattavasti toimijoita mm. Finavia, Agnico Eagle Finland Oy, maansiirto- sekä maa- ja tierakennusyrittäjät.

 

Kunnan asukkaiden tiedottaminen tullaan toteuttamaan julkishallinnon hyvien periaatteiden sekä YM 3/2018-oppaan ohjeiden mukaisesti. Asukkaille tullaan järjestämään tiedotustilaisuus hankkeen käynnistyessä 2022 sekä valmistuessa 2023-2024.

 

Esitys ohjausryhmään nimettäviksi viranomais- ja sidosryhmätahojen edustajiksi sekä suostumuslomake nimeämisestä ovat liitteenä (nimilista ja allekirjoitettava lomake).

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että nimilistan mukaiset edustajat nimetään Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishankkeen ohjausryhmän jäseniksi. Nimetyt ohjausryhmän jäsenet allekirjoittavat suostumuslomakkeen nimeämisestä ohjausryhmän jäseniksi.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen sekä lisäsi lautakunnan edustajaksi Pirkko Jauhojärven.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa