Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 107

22.06.2022

 

Tunturitien asemakaavaehdotus

 

393/10.02.03/2020

 

Teknlk 22.06.2022 § 107

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh. 040 762 2917)

 

Tunturitien asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijoittuu Koutalaen ja Jäkälälaen välille käsittäen niin kutsutun Horizontin alueen. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on katuyhteyden muodostaminen Levin huipulle menevän Tunturitien kohdalle. Samalla tarkastellaan mahdollisuutta saada yleiskaavan mukaisia vapaa-ajan asuntoja nk. Horizontin alueelle.

 

Asemakaavaehdotuksessa Tunturitien on osoitettu katualueeksi ja pysäköintialueita on osoitettu Lammaskurun parkkialueen sekä ns. mastonparkkialueen kohdalle. Lammaskurun parkkialueen ja maston parkkialueen välinen osuus on suunniteltu olemaan vain kesäkäytössä, talvi aikana alue toimii lumipeitteisenä rinne ja reittialueena. Käytöstä päätetään kadunpitopäätöksen tekemisen yhteydessä. Horizontin alueelle muodostuu 11 loma-asuntojen tonttia (RA) sekä liikerakennuksen tontti, jolle saa rakentaa myös asuin- ja majoitustiloja (KL-2).

 

Tunturitien asemakaavamuutoksen kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 14.4. - 5.5.2022. Valmisteluvaiheessa saatiin 4 lausuntoa ja 4 mielipidettä, joihin kaavanlaatija on antanut vastineensa. Saadut lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon kaavanlaatijan vastineessa esitetyillä tavoilla kaavaehdotusta laadittaessa.

 

Osa Horizontin alueelle tulevasta loma-asuntojen korttelialueesta sijoittuu Levi Ski Resort Oy Ltd:n omistamalle kiinteistölle. Maanomistajan kanssa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91b§) mukainen maankäyttösopimus ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että Tunturitien asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotuksen laitetaan nähtäville, kun kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan ja maanomistajan välisen maankäyttösopimuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa