Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 361

10.08.2021

Tekninen lautakunta

§ 46

29.04.2022

Kunnanhallitus

§ 167

10.05.2022

Kunnanvaltuusto

§ 43

16.05.2022

 

Valtuustoaloite koskien roska-astioiden lisäämistä kävelyteiden ja ulkoilureittien varrelle sekä vilkasliikenteisten ulkoilualueiden lähistölle

 

241/10.03.01/2021

 

Khall 10.08.2021 § 361

 

 

Valtuutettu Jukka Poti jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021 Kokoomuksen, OMK:n ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Roskisten lisääminen jalkakäytäville

 

Kevään tullen kansalaisten huoli ympäristön siisteydestä on alkanut puhuttamaan. Yleinen tahto on, että kunta lisäisi roska-astioita kävelyteiden ja ulkoilureittien varrelle. Syytä on huomioida myös vilkasliikenteiset ulkoilualueet, joihin ei vielä ole pyöräteitä rakennettu, mm. Levin ympärystie.

Roska-astiat tulisi olla varustettuja ns. "koirankakkapusseilla". Tämän hetkinen tilanne on osassa kylää sietämätön, kun koiran ulkoiluttaja joutuu kantamaan pussia kilometri tolkulla seuraavalle roskikselle.

 

Kunnan tulisi kartoittaa tämän hetkinen roskistilanne koko kunnan alueella ja lisätä pussivarusteltuja roskiksia tarpeen mukaan. Lisäksi roskiksien tyhjentämiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 29.04.2022 § 46

 

 

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

 

Valtuutettu Jukka Poti on jättänyt Kokoomuksen, OMK:n ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta aloitteen roskisten lisäämisestä jalkakäytäville.

 

Kittilän kunnan alueella olevien roskisten ja roskapussiautomaattien sijainti kartat Levi (liite 1) ja Kittilän kirkonkylä (liite 2) ja ne löytyvät myös Kittilän kunnan verkkosivuilta osoitteesta (https://kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto/elaimet/roskikset-koirien-jatoksille). Kartoissa on esitetty pussiautomaattien sijainti ja koirankakkaroska-astiat sekä ns. normaali roska-astiat.

 

Tekninen osasto on selvittänyt mahdollisuudet lisättäville koirankakkaroska-astioiden sijainneille:

 

Kittilän kirkonkylälle ei esitetä lisättäväksi roska-astioita tai koirankakkaroskapussi automaatteja. Nykyinen kattavuus on hyvä (liite 2)

 

Leville esitetään 10 uutta koirankakkaroska-astiaa. Liitteenä olevaan (liite 1) karttaan on merkitty lisättävät astiat Levin alueella. Roska-astiat ovat kunnan omistamilla ja hallinnoimilla katu-alueilla.

Ympärystie on valtiontie, jota hallinnoi ELY-keskus.

 

Kittilän kunnan alueella olevien roska-astioiden tyhjentäminen kuuluu kunnalle, vain Levin ydinkeskustan roska-astiat kuuluvat talvikunnossapidon alueurakkaan. Kittilän kunnalla on tällä hetkellä palveluksessaan yksi työntekijä, jonka vastuulla on roskisten tyhjentäminen ja pussiautomaattien täydentäminen. Hänen vastuullaan on myös muut pienet kunnossapitotyöt Kittilän kunnan alueella, minkä vuoksi roskisten määrän suuri lisääminen tai kunnossapidon taajuuden muutos vaatii lisäresursseja.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi aloitteen johdosta lisätä kymmenen (10) uutta koirakakkaroska-astiaa Levin alueelle liitteen mukaisiin paikkoihin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 10.05.2022 § 167

 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa, että tekninen lautakunta vastaa kunnan maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta ja hoidosta mukaan lukien koirankakkaroska-astioista.

 

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 16.05.2022 § 43

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa