Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 159

10.05.2022

Kunnanvaltuusto

§ 41

16.05.2022

 

Talouden toteutuma 1-3/2022

 

250/02.02/2021

 

Khall 10.05.2022 § 159

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain. Valtakunnallisten säädösten ja ohjeistusten mukaan kunta voi itse määritellä, missä muodossa ja kuinka usein talousarvion toteutumisesta kunnan toimielimille raportoidaan. Suositus on, että neljännesvuosikatsaustiedot viedään tiedoksi myös valtuustolle eikä pelkästään puolivuosikatsaukset.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-maaliskuun 2022 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 25 % maaliskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

 

Toimintatuotot

Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 26 %.

 

Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen toteutuma on jo 52 % (n. 226.000 euroa) ja tonttien myynnin 37 % (n.294.000 euroa).

 

Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Työllistämistuet tilittyvät viiveellä kunnalle.

 

Toimintakulut

Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 

Henkilöstökulut 23 %

Palvelujen ostot 24 %

Aineet ja tarvikkeet 26 %

Avustukset 18 %

Muut toimintakulut 23 %.

 

Koronaepidemiaan liittyviä kustannuksia on kirjattu noin 322.000 euroa (ilman henkilöstökuluja) Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle edellisten vuosien tason tammi-maaliskuun ajalta.

 

Verotulot

Verotulojen toteutuma on 28 %.

 

Kunnan tuloverot 29 %

Yhteisöverot 71 %

Kiinteistöverot 9 %

 

Yhteisöveroja on tilitetty kunnalle 1,9 milj.euroa, mikä on selvästi ennakoitua tilitysvauhtia suurempi määrä. Verohallinnon tietojen mukaan tämä johtuu pääasiassa vuoteen 2021 liittyvistä lisäennakoista.

 

Valtionosuudet

Valtionosuuksien toteutuma on 25 %.

 

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuottojen kertymä painottuu edellisvuosien tapaan alkukesään ja tammi-maaliskuussa kunta saanut vain n.4.000 euroa rahoitustuottoja.

 

Korkokuluissa toteutuma on 6 %.

 

Vuosikate, poistot ja tilikauden ylijäämä

Vuosikate on 2,9 milj.euroa, toteuma 53 %. Ennakoitua parempi toteutuma muodostuu toimintakulujen ennakoitua pienemmästä toteutumasta ja verotulojen ennakoitua suuremmasta määrästä.

 

Poistojen määrä on 0,8 milj.euroa, toteuma 26 %.

 

Tilikauden ylijäämä tammi-maaliskuussa on 2.193.974,93 euroa.

 

Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Toimintatuotot ovat n. 0,6 milj.euroa eli 35 % korkeammat tammi-maaliskuuhun 2021 verrattuna. Kasvu on aiheutunut rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuista, tonttien myyntituloista sekä avustuksista.

 

Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Toimintakate on 0,6 miljoonaa euroa parempi kuin tammi-maaliskuussa 2021. Verotuloja on kertynyt noin 1 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla ja valtionosuuksia 0,4 milj.euroa enemmän. Verotulojen kasvusta pääosa muodostuu yhteisöveron kasvusta (0,6 milj.euroa).

 

Vuosikate on 1,9 miljoonaa euroa korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

 

Investointien toteutuma ja lainojen määrä

 

Investointimenojen toteutuma ajalta 1.1.- 31.3.2022 on n. 340.000 euroa. Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät maa-ja vesialueiden hankintaan.

 

Kunnan lainamäärä oli maaliskuun lopussa 8,3 miljoonaa euroa eli 1.275 euroa asukasta kohden.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 16.05.2022 § 41

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa