Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanvaltuusto

§ 37

16.05.2022

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

 

Kvalt 16.05.2022 § 37

 

Valtuuston kokouksia koskevat määräykset ilmenevät hallintosäännön luvussa 12.

Hallintosäännön 95 §:n mukaan:

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä/julkaistava vähintään kuusi (6) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Valtuusto voi tavoitteidensa ja toimintansa kehittämiseksi pitää epävirallisia kehittämiskokouksia ja seminaareja, joita koskevat kutsut ja käsiteltävä aineisto lähetetään erikseen kutsutuille.

 

Valtuuston tähän kokoukseen on lähetetty kutsu jokaiselle valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille sähköpostitse 10.5.2022.

Kokouksessa käsiteltäväksi tulevista asioista laadittu esityslista on 10.5.2022 julkaistu Innofactorin sähköisessä kokouspalvelussa Cloud Meetingissä ja julkaisusta on lähetetty tieto sähköpostitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, varavaltuutetuille ja kunnanjohtajalle sekä toimialajohtajille. Esityslista on myös julkaistu kunnan verkkosivuilla 10.5.2022.

 

Kokouksen asialista on 10.5.2022 julkaistu kunnan verkkosivuilla sekä kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla.

 

Kokouksesta on myös ilmoitettu seuraavissa sanomalehdissä:

Lapin Kansa 10.5.2022 ja Kittilälehti 11.5.2022.

Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Kuntatiedotteessa nro 4/2022.

 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 18 valtuutettua on saapuvilla.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:

Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalaisen esityksestä kunnanvaltuusto piti hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuuston varajäsenen Matti Pääkkölän muistoa kunnioittaen.

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron.

Valtuutettu Tarmo Salonen ja varavaltuutettu Ahti Ovaskainen pyysivät puheenvuorot valtuustoaloitteiden jättämistä varten.

Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot pidettäviksi kokouksen lopuksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa