Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.05.2022/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 80

04.05.2022

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Palkasvaaran sora-alue, Napapiirin Kuljetus Oy

 

132/11.01.00/2021

 

RakYmplk 04.05.2022 § 80

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen yhteislupahakemuksen maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Palkasvaarassa, Pöntsössä, tilalla Pöntsö (RN:o 261-409-14-32). Sora-alue sijaitsee Kittilässä 41 km kirkonkylästä Muonion suuntaan n. 1 800 m Kulkujoen sillasta, tien eteläpuolella. Napapiirin Kuljetus Oy on vuokrannut alueen maanomistajalta. Alueella on ollut aikaisemmin ottotoimintaa.

 

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottoon ja jatkojalostamiseen. Ottoalueen pinta-ala on 8,34 ha. Alin esitetty ottotaso on + 269,00 (N2000). Lupaa haetaan 1-10 m syvyiselle yhteensä 150 000 m3 otolle 10 vuoden ajalle.

 

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Alue sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Kulkujoki 12261152) ja sen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita. Lähin suojelualue "Ylläs-Aakenus SAC" (FI1300618) sijaitsee n. 500 m länteen toiminta-alueelta. Lähin vesimuodostuma on n. 140 m etelään sijaitseva ELY-keskuksen kartoittama pohjavesilähde. Pohjaveden pinta on ollut tasolla + 264,60 (N2000) alueelle asennetussa pohjaveden havaintoputkessa.

 

Päätösliitteessä on annettu määräyksiä mm. suurimmista sallituista vuotuisista otto- ja murskausmääristä, jätteistä, melusta, ilmanpäästöistä, poltto- ja voiteluaineiden käytöstä, toiminnasta häiriötilanteissa, pohjavesien tarkkailusta ja toiminnan tarkkailun raportointivelvollisuudesta.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Palkasvaaran sora-alueen ympäristö- ja maa-ainesluvan sekä YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Napapiirin Kuljetus Oy:lle päätösliitteen mukaisesti.

 

YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen aloittamisoikeuden vakuudeksi esitetään 3 500 euroa. Vakuus asetetaan mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

Maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi esitetään Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 39 260 euroa.

 

 

 

Päätös:

Lautakunta päätti, että lisätään pohjaveden tarkkailuputkia tarpeellinen määrä, ympäristösihteerin harkinnan mukaan. Nykyinen putkimäärä (1kpl) ei ole riittävä. Alue on merkittävä pohjavesialue.

Muutoin esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa