Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.05.2022/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 89

04.05.2022

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Yläkittilän asemakaavaa ja semakaavanmuutosta koskevasta asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta

 

17/10.02.03/2021

 

RakYmplk 04.05.2022 § 89

 

( lisätietoja rakennustarkastaja puh. 0407524201 )

 

Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus - ja ympäristölautakunnan lausuntoa Yläkittilän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 28.4.2022 mennessä. Lausuntopyyntö on jätetty 7.4.2022.

 

Edellä mainittu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä kunnan teknisellä osastolla 7.4-28.4.2022 sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat.

 

Rakennustarkastaja:

Asemakaavan kohteena oleva alue käsittää Kittilän kirkonkylän pohjoisosan sekä Aakenuksentien varren teollisuusalueet ja haja-asutusaluetta. Suunnittelualueen koko on yhteensä noin 127 hehtaaria. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 72100 kerrosalaneliömetriä. Alueella sijaitsee Ylivaaran pohjavesialue. Asemakaavan laadintaa varten on laadittu Ylivaaran pohjavesiselvitys ja asemakaavamääräyksissä on annettu määräyksiä pohjavesialueen turvaamiseksi.

 

Suunnittelualue koskee pääosin rakennettua kaavoittamatonta asuin- ja teollisuusaluetta.

Esitän, että asemakaavaluonnoksessa huomioidaan seuraavat asiat:

Kivikummuntien tulisi jatkua viimeiseen asuttuun kiinteistöön, kortteliin 603 saakka.

 

Pohjavesialueiden merkinnät tulee merkitä selkeämmin asemakaavakarttaan (kaukosuojavyöhyke, lähisuojavyöhyke sekä yleinen pv merkintä).

 

Pohjavesialueelle rakentamisessa huomioitava Vesioikeuden määräämät käyttörajoitukset ja luvanvaraiset toimenpiteet on tarkemmin määriteltävä asemakaavamääräyksissä.

 

Luo - 2 merkintä on asemakaavakartassa mutta puuttuu asemakaavamääräyksistä ja luo - 3 alueita ei ole asemakaavakartalla vaan pelkästään määräystekstissä.

 

Asemakaavakartassa kortteleissa 628, 629 ja 632 on käyttötarkoitus AO/S. Määräys / S puuttuu asemakaavamääräysten tekstiosasta.

 

Korttelin 618 tontin 1 osalta kaavamerkintä YK kuvaa rakennetun kiinteistön käyttöä paremmin kuin pelkkä Y.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Ympäristösihteeri Eila Örn oli paikalla asian käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa