Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.04.2022/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 65

05.04.2022

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutoksen asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta

 

439/10.02.03/2019

 

RakYmplk 05.04.2022 § 65

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)

 

Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus - ja ympäristölautakunnan lausuntoa Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutoksen asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 31.3.2022 mennessä. Lausuntopyyntö on jätetty 10.3.2022.

 

Edellä mainittu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä kunnan teknisellä osastolla 10.3 - 31.3.2022 sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat.

 

Rakennustarkastaja:

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa ja tiivistää Kittilän kirkonkylän keskustan aluetta alueen läpikulkevan Valtatien varressa huomioiden 2019 laadittu Kittilän kirkonkylän kyläilmeen, viihtyisyyden, vetovoiman ja toiminnollisuuden kehittämissuunnitelma. Muilta osin tarkastetaan ja tarvittaessa muutetaan voimassa olevia asemakaavoja vastaamaan nykyistä käyttöä ja tarpeita. Tarkastelun kohteena oleva alue käsittää Kittilän kirkonkylän keskustan alueen. Suunnittelualueen koko on yhteensä noin 300 hehtaaria.

 

Asemakaavan muutos koskee rakennettua taajama-aluetta. Muutokset ovat pääosin tarkistusluonteiset. Näin ollen vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat suhteellisen vähäiset. Eniten muutoksia ja vaikutusta kohdistuu kirkonkylän keskustan päätien/kyläraitin molempiin puoliin (kt79, Valtatie). Enimmäiskerrosluvut, käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet päivitetään ja yhdenmukaistetaan. Asemakaavamuutos edistää kt79 yleissuunnitelman päivityksen (2009) toteuttamista. Sen myötä parannetaan keskustan liikenneturvallisuutta, ympäristöä ja viihtyvyyttä. Kevyen liikenteen väylän ja tien ylityskohtiin rakennetaan suojatiesaarekkeet, kevyt liikenne ja pysäköinti jäsennellään omille alueilleen siten, että niille varattu tila on selkeästi eritelty

 

Kittilän kirkonkylän taajama laajenee etelään. Asemakaavan laajennuksella etelään muodostuu kolme uutta erillispientalojen korttelialuetta (AO), korttelit 522-524 ( 17 kpl tontteja ).

 

Esitän, että asemakaavaluonnoksessa huomioidaan seuraavat asiat:

Kanava-alueella (LK) on Törilönpuistoon johtavalla ajouralla y - merkintä, jonka merkintää tai määräystä ei ole tekstiosassa. Rakennusalojen tulee vastata toteutuneita rakennuksia/voimassa olevia rakennuslupia (esim korttelit 403, 304 tontti 2 ja 331). Kaavateiden nimien oikeellisuus tulee tarkastaa (esim. Hiekkalankangas, oikea nimi Heikkalankangas). Korttelin 368 merkintöjä tulee selkeyttää tonttien numeroinnin, käyttötarkoituksen, huoltorakennuksen paikan ja ohjeellisen rakennuksen paikan suhteen. Tulvavallin merkintä rl tulee merkitä tiheämmin välillä Sodankyläntie /Rantatie. Liittymäkieltomerkintöjen tarkastaminen Aholanperäntien alkupään osalta. Rakennusoikeuksien osoittaminen rakennusaloille (esim. K408 tontti 2). Rakennusalojen osoittamiset alueille , joille on annettu rakennusoikeutta ( esim K330 tontti 8 ).

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa