Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 268

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 268

21.06.2022

 

Lausunto Strategic Explorations Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Silasselkä 8-14, ML2019:0070

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 21.06.2022 § 268

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

Strategic Explorations Oy on jättänyt Tukesille lupahakemuksen Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan jatkoaikahakemuksen koskien Silasselkä 8-14 - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Lausunto tulee toimittaa Tukesille viimeistään 15.7.2022.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 167,8 ha.

 

Yhtiö etsii alueelta mm. vanadiinia, kultaa, kromia, kuparia, rautaa, nikkeliä, titaania, palladiumia ja platinaa.

 

Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten pohjamoreeninäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia, kivinäytteenottoa ja timanttikairausta.

 

Suurin osa kairauksista suunnitellaan tehtäväksi talvella, jotta vaikutukset maaperään olisivat mahdollisimman vähäisiä.

 

Hakemuksen mukaan malminetsinnästä ei synny maa- ja kiviainesjätettä.

 

Malminetsintätoimilla ei hakijan mukaan ole vaikutusta vesistöihin ja pohjaveteen.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Strategic Explorations Oy:n jatkoaikahakemuksesta koskien Silasselkä 8-14 malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Kai Jussila esitti lisättäväksi Raili Fagerholmin kannattamana kunnanjohtajan esitykseen, että luvassa edellytettäisiin sopimista paliskunnan kanssa ennen etsintätöiden aloittamista työskentelyajankohdista ja -tavoista. Tällöin poronhoitotyölle sekä muulle paikalliselle toiminnalle mahdollisesti aiheutuva haitta tulisi vältettyä taikka selvitettyä aina etukäteen. Malminetsintäalue tulee ennallistaa toimijan toimesta.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lisättynä Kai Jussilan esityksellä.

 

Kokous keskeytettiin klo 15.03 ja se jatkui 15.15.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa