Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 260

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 260

21.06.2022

 

Lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintälupahakemuksesta,

Vasenpalo (ML2021:0080)

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 21.06.2022 § 260

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Agnico Eagle Finland Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan lupahakemuksen koskien Vasenpalo - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Lausunto tulee toimittaa Tukesille viimeistään 8.7.2022.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 196,25 ha.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa. Hakijan mukaan alueella on potentiaalia kultaesiintymien löytymiseen. Tutkimustyö voi olla mm. syväkairausta, geokemiallista näytteenottoa, kaivinkonemontutusta, lohkare-etsintää sekä geofysikaalisia lento- ja maastomittauksia. Aiemmissa tutkimuksissa Vasenpalon alueella on tehty lentogeofysiikkaa, geokemiallista näytteenottoa ja geologisia kartoituksia.

 

Hakemuksen mukaan alueella on tarkoitus tehdä malminetsintätöitä, joita voivat olla syväkairaus, geokemiallinen näytteenotto, kaivinkonemontutus, lohkare-etsintä sekä geofysikaaliset lento-, maasto- ja reikämittaukset. Kairauksessa ja geokemian näytteenotossa käytetään tavanomaisia kumitela-alustaisia kairausyksikköjä ja montutuksessa tela-alustaista kaivinkonetta. Apuyksikköinä vuodenajasta riippuen käytetään joko moottorikelkkoja tai mönkijöitä. Työt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2022-2023 aikana ja töiden kesto riippuu sekä tämän malminetsintäalueen sisällä että viereisillä alueilla tehtävien malminetsintätöiden tuloksista. Työhön kuluu arviolta 4-5 vuotta, jonka jälkeen aluetta voidaan pienentää tai siitä voidaan luopua, mikäli tutkimustulokset eivät ole positiivisia.

 

Hakemuksen mukaan suunnitellun malminetsinnän johdosta ei synny mitään jätettä. Kairauksessa syntyvä porasoija on sitä samaa kallioperäainesta, jota ympäristössä olevissa kivennäismaalajeissa on jo luonnostaan. Kaivinkoneella tehdyt tutkimusmontut peitetään mahdollisimman pian.

 

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei hakijan mukaan ole merkittävää vaikutusta ympäristön- tai luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen tai maa- tai kallioperään.

 

Hakemuksen mukaan kaikki tutkimustöiden aikana tutkitut kohteet ja käytetyt kulkureitit pyritään jo toiminnan aikana palauttamaan mahdollisimman alkuperäiseen tilaan. Toiminnan lopettamisen jälkeen alueet tarkistetaan tarvittaessa vielä uudelleen.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemuksesta koskien Vasenpalo malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa

 

Päätös:

Kai Jussila esitti lisättäväksi Raili Fagerholmin kannattamana kunnanjohtajan esitykseen, että luvassa edellytettäisiin sopimista paliskunnan kanssa ennen etsintätöiden aloittamista työskentelyajankohdista ja -tavoista. Tällöin poronhoitotyölle sekä muulle paikalliselle toiminnalle mahdollisesti aiheutuva haitta tulisi vältettyä taikka selvitettyä aina etukäteen. Malminetsintäalue tulee ennallistaa toimijan toimesta.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lisättynä Kai Jussilan esityksellä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa