Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 244

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 244

21.06.2022

 

Kuntasitoumuspyyntö Osaava DigiLappi -hankkeeseen (2022-2024)

 

251/00.01.05/2022

 

Khall 21.06.2022 § 244

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén, puh.040 653 0774)

 

Lapin liitto pyytää kuntien sitoumusta Osaava DigiLappi -hankkeeseen osallistumisesta. Lapin liitto on hakenut Valtiovarainministeriön Digikannustinavustusta hankkeen toteuttamiseksi. Avustuksella voidaan rahoittaa hankkeesta 80% hankkeen kustannuksista ja 20% tulee omarahoitusosuutena osallistujakunnilta.

 

Omarahoitusosuus voidaan kattaa 100 % työpanoksella. Päätökset hankkeeseen sitoutumisesta pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2022 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi ja kirsi.pulkamo@lapinliitto.fi.

Osaava DigiLappi -hanke 2022-2024 Lapin maakuntaan on valmisteltu kuntien yhteistä laajaa hanketta, jolla edistetään alueen digitaalisuutta, kuntien toimintatapojen uudistamista ja asiakaslähtöisyyttä sekä luodaan pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä.

Lapin liitto yhdessä yhteistyökumppaninsa kuntien omistaman LapIT:n kanssa on selvittänyt sähköisellä kyselyllä keväällä 2022 kuntien tarpeita ja toiveita yhteisen digitalisaation edistämishankkeen ympärille ja päättänyt hakea Valtionvarainministeriön myöntämää Digikannustinavustusta kuntien digitalisaation kehittämiseen.

 

Osaava DigiLappi -hanke on suunniteltu toteutettavaksi ajalla 1.10.2022-1.10.2024. Hankkeen päähakija ja hallinnoija on Lapin liitto. Yhteistyökumppanina toimii kuntaomisteinen LapIT Oy, jonka asiantuntemusta hyödynnetään in house -ostopalveluna hankkeen työpakettien toteuttamisessa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 655 100 euroa.

 

Hankkeelle on haettu 80 % rahoitusosuutta (525 080 euroa). Omarahoitusosuus (20%) on yhteensä 131 020 euroa. Kuntien omarahoitusosuus määräytyy työpaketteihin osallistumisen perusteella ja omarahoitusosuudet jakautuvat hankkeen toteuttamisvuosille 2022-2024.

Kaikkiaan 11 lappilaista kuntaa on ilmoittanut alustavan kiinnostuksen hanketta kohtaan keväällä 2022. Hankkeeseen sitoutuminen on ehdollista, ja toteutuu, jos hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Hankkeen tavoite ja työpaketit

 

Maakunnan yhteisen digitalisaation edistämishankkeen tavoitteena on tukea kuntia tiedonhallintalakiin liittyvien velvoitteiden saavuttamisessa, toiminnan asiakasprosessien sähköistämisessä, sekä henkilöstön digiosaamisen vahvistamisessa.

Hanketavoitteet saavutetaan kolmen työpaketin kautta:

1) Tiedonhallintamalli: tiedonhallintamallin kuvaaminen lain vaatimusten mukaiseksi tai olemassa olevan mallin edelleen kehittäminen, sekä jatkuvan hallintamallin luominen tiedonhallintamallin ylläpitämiseksi

2) Sähköinen asiointi: kuntalaisten ja kunnan asiakkaiden sähköisten asiointikanavien nykytilan kartoitus, tavoitetilan määrittäminen sekä tiekartan luominen palvelukehitykselle (esim. sähköiset lomakkeet, hakemukset ja lupa-asiat, sekä kuntalaisten palautekanava)

3) Osaamisen kehittäminen: kunnan henkilöstön koulutustarpeiden kartoittaminen, koulutussuunnitelmien laatiminen, sekä kunnan henkilöstön koulutus digiosaamisen vahvistamiseksi. Työpakettien tarkempi sisältö löytyy liitteenä olevasta hankesuunnitelmasta.

Kunta voi sitoutua valitsemiinsa työpaketteihin (1-3 kpl), jokaiselle työpaketille on määritelty omarahoitusosuushinta, jonka kunta voi kokonaisuudessaan kattaa hankkeeseen osoitetulla työpanoksellaan.

 

Hankkeen tulokset

 

Hankkeen avulla kunnat saavat ajantasaisen ja lainmukaisen tiedonhallintamallin, sekä hallinnointimallin tietojen ylläpitämiseksi. Kuntalaisten ja kunnan asiakkaiden palveluprosessi nopeutuu ja yksinkertaistuu sähköisen asioinnin kehittämisen sekä kunnan toimintaprosessien sähköistämisen kautta.

 

Asiakasprosessin laatu paranee, mutta myös kunnan työntekijöiden työaikaa säästyy määrämuotoisten asiointiprosessien kautta. Hankkeen koulutusten avulla henkilöstön digiosaaminen parantuu ja työntekijöiden väliset osaamiserot kaventuvat. Esim. varhaiskasvatuksessa ja sivistystoimessa digiosaamisen kehittyminen näkyy moniulotteisempana pedagogiikkana ja oppilaiden osaamistasojen kasvuna.

 

Hankkeen toimenpiteiden avulla kunnan resursseja vapautuu usein toistuvasta ja manuaalisesta työstä asiantuntijan työn kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen. Kunnille luodaan työkalut ylläpitää jatkuvaa tiedonhallintamallin hallinnointimallia.

Kuntalaisten ja kunnan asiakkaiden tyytyväisyys sähköiseen asiointiprosessin paranee.

 

Oheismateriaalina

1) Hankesuunnitelma

2) Kuntarahoitusosuuslaskelma työpaketeittain

 

Lapin liitto pyytää kuntien sitoumusta osallistumisesta Osaava DigiLappi-hankkeeseen. Sitoumus tulee toimittaa osoitteeseen info@lapinliitto.fi ja kirsi.pulkamo@lapinliitto.fi viimeistään 31.8.2022 mennessä.

Lisätietoja hankkeesta antavat: Kirsi Pulkamo Merja Haikka Hallintojohtaja Liiketoimintajohtaja / Kuntapalvelut Lapin liitto LapIT Oy puh 040 184 6490 puh 040 661 0502 kirsi.pulkamo@lapinliitto.fi merja.haikka@lapit.fi

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunta antaa sitoumuksen osallistumisesta Osaava DigiLappi -hankkeeseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa