Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 226

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 41

02.02.2021

Tekninen lautakunta

§ 91

31.05.2022

Kunnanhallitus

§ 226

07.06.2022

 

Kittilän skeittiparkin hankinta

 

42/10.03.01/2021

 

Khall 02.02.2021 § 41

 

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä, puh. 040 674 4393 tai liikuntasihteeri Juha Marletsuo, puh: 040 573 1123)

 

Skeittiparkin hankintaan pyydettiin tarjoukset 18.12.2020 siten, että tarjoukset tuli jättää 18.1.2021 klo 12:00 mennessä. Tarjouspyyntö oheismateriaalina.

 

Tarjouspyynnössä pyydettiin erikseen suunnittelutyöhön ja rakentamiseen hinnoittelu:

 

- Hinta 1: Tarjoukseen liittyvä luonnossuunnitelma.

- Hinta 2: Tarjouksen lupasuunnitelmat, jotka rakennusvalvontaviranomainen edellyttää

- Lupamenettelykäsittelyissä.

- Hinta 3: Tarjouksen toteutussuunnitelmat (täysin valmiit tilaajan hyväksymät suunnitelmat kohteen toteuttamiseen).

 

- Hinta 4: Tarjouksen skeittiparkin rakentaminen täysin valmiiksi.

Tarjouspyynnössä vaadittiin: "Tarjouksen tekijä hyväksyy, että tilaaja voi keskeyttää hankinnan, mikäli hankkeelle ei myönnetä valtionapua tai valtionapu on riittämätön hankkeen toteutukseen".

 

Tarjoukset avattiin 18.1.2021 klo 12:06, josta avauspöytäkirja liitteenä.

 

Tarjouksensa jättivät Concrete Proof, LeikkiSet Oy, We Build Parks Finland Oy ja Ykkös Infra Oy. Tarjousten vertailu oheismateriaalina.

Tarjouspyynnössä on hinnan maksimipisteiden arvoksi määritelty 50 ja laadun maksimipisteiden arvoksi 50. Oheismateriaalina liikuntatoimen laatimat pisteytykset.

 

Pisteet:

- We Build Parks Finland Oy 89,736 pistettä

- Concrete Proof 81,923 pistettä

- LeikkiSet Oy 75,000 pistettä

- Ykkös Infra Oy 61,214 pistetä

 

Kohteelle ei ole vielä saatu valtionapupäätöstä, mutta hankkeen toteutumiseen kuluvan vuoden aikana on tarpeen käynnistää suunnittelutyö mahdollisimman pian.

 

Asiantuntijaksi kokoukseen on kutsuttu liikuntasihteeri Juha Marletsuo.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy We Build Parks Finland Oy:n tarjouksen parhaimman pisteytyksen saaneena kokonaishinnaltaan 277 000,00 euroa alv 0% seuraavin tarkennuksin:

 

- kunnanhallitus oikeuttaa teknisen toimen käynnistämään suunnittelutyön ja lupamenettelyt

- varsinaisen rakennustyön toteuttaminen voidaan aloittaa aikaisintaan valtionapupäätöksen ja määrärahan mahdollistavana.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

Päätös:

Liikuntasihteeri Juha Marletsuo oli läsnä kokouksessa asiantuntijana selostamassa asiaa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Tauko pidettiin klo 13:47 - 14:00.

 

Vs.kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

__________

 

Teknlk 31.05.2022 § 91

 

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Kittilän kunnan skeittiparkin hankintaan julkaistiin kansallinen hankintailmoitus 18.12.2020. Kunnanhallituksen hankintapäätöksellä 2.2.2021 § 41 valittiin We Build Parks Finland Oy:n tarjous.

Edellä mainitusta hankintapäätöksestä tehtiin Ramp Jam Oy:n toimesta valitus markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus kielsi 15.3.2021 antamallaan päätöksellä numero H41/2021 hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Kittilän kunta ei ole pannut hankintapäätöstä täytäntöön edellä mainitun päätöksen perusteella.

Markkinaoikeus hylkäsi Ramp Jam Oy:n valituksen päätöksellään 16.12.2021 numero H312/2021 ja lopputuloksessa ilmoitettiin myös, että markkinaoikeuden 15.3.2021 päätöksellä numero H41/2021 määräämä väliaikainen kielto raukeaa.

Markkinaoikeuden lainvoimaisuustodistus 22.2.2022 mukaan markkinaoikeuden päätöksestä H312/2021 asiassa diaarinumero 20052/2021 ei ole haettu muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 22.2.2022 mennessä.

We Build Parks Finland Oy:n toimesta on ilmoitettu 7.1.2022 klo 12:13, että maaperätutkimukset suoritetaan ja niiden jälkeen saavat materiaalin perustuksen rakennetta varten. Heidän toimista ilmoitettiin samalla myös, että pääsisivät aloittamaan itse rakennusvaiheen aikaisin keväällä.

Maaperätutkimusten suoritusajan We Build Parks Finland Oy:n toimesta ilmoitettiin 14.1.2022 klo 7:58 suoritettavan viikolla 6.

We Build Parks Finland Oy:n toimesta on tiedusteltu 25.1.2022 klo 12:50 aikataulua sopimuksen allekirjoittamiseksi.

Kittilän kunnasta on toimitettu urakkasopimusluonnos tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi 14.2.2022 klo 16:12 We Build Parks Finland Oy:n nimeämälle edustajalleen.

Kittilän kunnasta tiedusteltiin 15.3.2022 klo 15:39 urakkasopimuksen kommentteja.

We Build Parks Finland Oy:n edustaja ilmoitti 16.3.2022 klo 9:01, että sopimusta käydään lävitse. Edelleen urakoitsija ilmoitti, että kustannukset ovat nousseet yli vuoden aikana merkittävästi, suunnittelu ja laskentaosasto käyvät läpi mahdollisia muutos vaihtoehtoja. Lisäksi urakoitsijan edustaja ilmoitti siirtyvänsä pois tästä tehtävästä.

Uuden yhteyshenkilön tieto saatiin 16.3.2022 klo 9:16.

Kittilän kunnasta pyydettiin 28.3.2022 klo 7:51 We Build Parks Finland Oy:ltä valtionapuhakemuksen täydentämistä varten 6.4.2022 mennessä seuraavilta osin:

  1. Perustamistapaselostus (selostus tulevan skeittiparkin maaperästä, kantavuudesta jne.)

  2. Rakennustapaselostus

  3. Mitoituspiirustus kentästä 1:500; mihin rampit sijoittuvat, määrä jne.

        • samaan piirustukseen voi liittää myös kuivatussuunnitelman ja valaistussuunnitelman

  4. Leikkauskuva skeittiparkista

  5. Esteettömyysselvitys Kittilän kunnasta toimitettiin tieto 28.3.2022 klo 8:14, että rakennuslupaa varten tarvitaan suunnitelmat.

Kittilän kunnasta ilmoitettiin 28.3.2022 klo 8:14, että rakennuslupaa varten tarvitaan myös suunnitelmat.

Kittilän kunnasta lähetettiin 5.4.2022 klo 8:09 uudelleen urakkasopimusluonnokset tarkastettavaksi urakoitsijalle.

Urakoitsija on esittänyt lisäkustannusesityksen 70 000 € tai muutoksen toteuttamissuunnitelmaan.

 

Urakoitsijalta on pyydetty tarjouspyynnön ja tarjouksensa osalta selvitystä, mihin kohtiin 70 000 euron lisäkustannusesityksenne perustuu yksilöitynä tarkemmin. Vastaus oheismateriaalina.

 

Urakoitsija ei ole kommentoinut urakkasopimusta, eikä allekirjoittanut sitä. Urakan hankintapäätös on tehty ja se on saanut lainvoimaisuuden markkinaoikeuskäsittelyn jälkeen, mutta toteuttamisen osalla urakoitsija ei ole suorittanut muuta toteutusta tilaajan suuntaan kuin maaperätutkimukset. Tilaajan puolelta on kiirehditty useaan otteeseen hankinnan toteuttamisesta, edistymistä urakoitsijan suunnalta on osoittanut maaperätutkimusten suorittaminen. Niiden jälkeen urakoitsija ei ole allekirjoittanut sopimusta eikä tilaajalle ole toimitettu lisäaineistoa.

 

Valtionapuviranomaisen asiakirjojen pyyntöön ei tilaaja ole saanut urakoitsijalta vaadittuja asiakirjoja määräaikaan mennessä.

 

Kittilän kunnan toimesta on urakoitsijalle toimitettu vaatimus hankinnan osalla. Urakoitsija on 23.5.2022 lähetetyllä kirjeellä ilmoittanut mm, että tarjouksen voimassaolo on päättynyt 18.4.2021 ja hankintasopimuksen allekirjoittamien ei ole enää mahdollista.

 

Urakoitsijan lähettämät kirjeet 13.4.2022; 17.5.2022 ja 23.5.2022 ja kunnan vaatimus 20.5.2022 ovat oheismateriaalina.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää merkitä Kittilän skeittiparkin hankintatilanteen tiedoksi ja toteaa, että kunnanhallituksen päätöstä 2.2.2021 § 41 ei ole mahdollista panna toimeen, koska valittu urakoitsija ei allekirjoita urakkasopimusta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 07.06.2022 § 226

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee Kittilän skeittiparkin hankintatilanteen tiedoksi.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että tekninen toimi saattaa nuorison tietoon asian käsittelyvaiheen.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun esityksen ja merkitsi Kittilän skeittiparkin hankintatilanteen tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa