Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 211

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 211

07.06.2022

 

Kunnan edustajien sekä lääkäreiden nimeäminen vuoden 2022 kutsuntoihin

 

226/00.04.02/2022

 

Khall 07.06.2022 § 211

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén, puh.040 653 0774)

 

Lapin aluetoimisto järjestää syksyn 2022 kutsunnat Kittilässä torstaina 1.9. klo 10, kunnanvirasto Valtatie 15. Kutsunnat koskevat vuonna 2004 syntynyttä ikäluokkaa, uudelleen tarkastukseen käskettyjä ja edellisiin kutsuntoihin saapumatta jääneitä.

 

Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä Puolustusvoimien verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan (AsevL 15§).

 

Kunta voi harkintansa mukaan laittaa kutsuntakuulutuksen esille myös muissa sopivissa paikoissa, kuten esimerkiksi oppilaitoksissa tai kunnan verkkosivuilla.

 

Jokaisessa kunnassa kutsuntojen avaustilaisuus on juhlallinen ja kutsunnat avaa pääsääntöisesti Lapin aluetoimiston päällikkö. Kutsunnat ovat Puolustusvoimille vuosittainen kuntakäynti, jossa puolustusvoimien edustajat ja eri viranomaistahot tapaavat toisensa. Tämä pyydetään huomioimaan edustajia nimetessä.

 

Kunnan / kaupungin edustus kutsunnoissa

 

Lapin aluetoimisto pyytää kutsuntatilaisuuksiin kunnan edustajaa tuomaan tervehdyksen (kesto noin 3-5 min) oman kuntansa kutsunnanalaisille.

 

Kuntia pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22§:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä.

 

Osa kunnista on pystynyt viime vuosina asettamaan kutsuntalautakuntaan edustajiksi sosiaali-, nuoriso- tai terveysalan ammattilaisia, jotka tunsivat oman alueensa mahdolliset ongelma- ja riskitapaukset jo ennalta, mikä on helpottanut päätöksentekoa. Lautakunnan jäseneksi ei kuitenkaan suositella etsivän nuorisotyön henkilöä tai aikalisäohjaajaa, koska heidän toivotaan jututtavan kutsunnanalaisia lautakuntakäynnin jälkeen.

 

Kunnan edustaja sekä jäsenet kutsuntalautakuntaan ja heidän varamiehet pyydetään ilmoittamaan liitteenä 2 olevalla lomakkeella 5.8.2022 mennessä joko postilla (Lapin aluetoimisto, PL 23, 96101 Rovaniemi) tai sähköpostilla osoitteeseen lapinaluetoimisto@mil.fi.

 

Kuntia/kaupunkeja pyydetään ilmoittamaan 17.6.2022 mennessä Lapin aluetoimistolle (lapinaluetoimisto@mil.fi) yhteyshenkilö, jolle voidaan lähettää kunnan/kaupungin kutsunnanalaisten nimiluettelo. Yhteyshenkilö on usein ollut sosiaalitoimialalta.

 

Kuntaa pyydetään tarkistamaan yhteyshenkilölle lähetettävän luettelon mukaiset kuntanne tai kaupunkinne kutsunnanalaisten tiedot siten, että kutsuntalautakunnan jäsenellä on kutsuntatilaisuudessa riittävät tiedot ja perusteet kutsuntalautakunnassa tehtävien päätöksen tueksi.

 

Nimiluettelot on tarkoitettu vain niiden viranomaisten käyttöön, jotka osallistuvat tämän pyynnön mukaisesti tietojen tarkistamiseen.

 

Luettelo tulee luovuttaa täydennettynä kunnan valitsemalle kunnan edustajalle kutsuntalautakunnassa käytettäväksi. Kunnan edustajan tulee luovuttaa luettelo kutsuntalautakunnan puheenjohtajalle kutsuntatilaisuuden päättyessä.

 

Kutsuntalääkärit

 

Terveyskeskuksen johtavaa lääkäriä (vast) pyydetään asettamaan tarvittava määrä kutsuntojen terveystarkastukseen perehtyneitä lääkäreitä kutsuntatilaisuuksiin (AsevL 22 §).

 

On toivottavaa, että lääkärit olisivat käyneet kutsuntakoulutuksessa tai olisivat aiemmin toimineet kutsuntalääkäreinä. Lääkäreiden päivittäinen tarve kutsuntatilaisuudessa on noin klo 10-15 riippuen kutsunnanalaisten määrästä.

 

Kutsuntaupseeri on yhteydessä ilmoitettuihin lääkäreihin vähintään viikkoa ennen tilaisuutta ja sopii tarkemmin lääkärin/lääkärien paikallaolon.

 

Kutsuntalääkärien nimet pyydetään ilmoittamaan liitteenä 2 olevalla lomakkeella 5.8.2022 mennessä joko postilla (Lapin aluetoimisto, PL 23, 96101 Rovaniemi) tai sähköpostilla osoitteeseen lapinaluetoimisto@mil.fi.

 

Kustannukset

 

Lääkärien suorittamasta kutsuntatarkastuksesta maksetaan tarkastuspalkkio kunnalle puolustusvoimien varoista. Mikäli kunta ostaa kutsuntalääkäripalvelut ulkopuoliselta, kunta maksaa ulkopuolisen kustannukset ja veloittaa puolustusvoimia palvelusopimuksen tai terveydenhuoltolain mukaisesti.

 

Kustannusten jakautumisesta kuntien ja puolustusvoimien välillä on säädetty terveydenhuoltolain (1326/2010) 72 §:ssä.

Pääosa kunnista on tehnyt palvelusopimuksen puolustusvoimien kanssa missä määritellään vuoden 2022 korvaustaso. Kutsuntakuulutuksen mukaisissa syksyn kutsuntatilaisuuksissa kutsuntalääkärin työ 51,00 € / tunti.

 

Kutsuntatilaisuuksien lääkärien työstä verkkolaskut on toimitettava 1.12.2022 mennessä. Laskuissa on oltava eriteltynä päivittäin tuntimäärä ja á hinta sekä niiden kuntien osalta, joilla ei ole palvelusopimusta puolustusvoimien kanssa, yhteissummat eriteltynä kunnan osuus ja puolustusvoimille jäävä osuus.

 

Puolustusvoimat ottaa vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja.

Jääkäriprikaatin verkkolaskuosoitteet/OVT-tunnukset:

Apix Messaging Oy välittäjätunnus: 003723327487

OVT-TUNNUS/verkkolaskuosoite: 00370952029992300

Puolustusvoimien Y-tunnus: 0952029-9

ALV-tunnus: FI09520299

Mikäli verkkolaskutus ei ole mahdollinen, pyydämme lähettämään paperilaskut Lapin aluetoimistoon osoitteella:

Lapin aluetoimisto - Jääkäriprikaati

PL 23

96101 Rovaniemi

 

Kutsuntatilaisuuden ohjelma ja tervehdykset

 

Kutsunnat avaa pääsääntöisesti Lapin aluetoimiston päällikkö. Avauspuheen jälkeen kunnan ja seurakunnan edustajat esittävät tervehdyksensä kutsunnanalaisille.

 

Poliisipäällikköä tai poliisin edustajia on pyydetty tuomaan tilaisuuteen poliisiviranomaisen tervehdys. Veteraanien kutsuminen tilaisuuksiin päätetään loppukesästä koronan

terveystilanteesta riippuen. Ellei veteraania ole paikalla, esitetään video alueen veteraanin haastattelusta.

 

Kestoltaan tervehdyksien tulisi olla noin 3-5 minuutin pituisia, jotta avaustilaisuus ja sen myötä koko kutsuntapäivä ei venyisi kutsunnanalaisille turhan pitkäksi. Avaustilaisuuden kesto on noin 35-50 minuuttia, jonka jälkeen kutsuvieraskahvit.

 

Kutsuntojen tarjoilu

 

Kutsuntatilaisuus päättyy kutsunnanalaisilla ja lautakunnilla paikkakunnasta riippuen klo 14.00 - 17.00. Aluetoimisto esittää, että jo vakiintuneen tavan mukaisesti kunta tai mahdollisesti seurakunta tai molemmat yhdessä järjestäisivät ja kustantaisivat kutsuntatilaisuudessa lounaan oman kuntansa kutsunnanalaisille sekä avaustilaisuuteen osallistuville kutsuvieraille kahvin ja pullan.

 

Tarjoilusta vastaavan yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan liitteenä 2 olevalla lomakkeella 5.8.2022 mennessä joko postilla tai sähköpostilla osoitteeseen lapinaluetoimisto@mil.fi.

 

Lisätiedot

 

Lapin aluetoimistossa asiaa hoitavat:

 

- kutsuntaupseeri kapteeni Mikko Nevala (mikko.nevala@mil.fi, 0299 455 112)

- sektorijohtaja majuri Seppo Tolppi (seppo.tolppi@mil.fi, 0299 455 110).

Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella myös Lapin aluetoimiston asiakaspalvelusta (lapinaluetoimisto@mil.fi, 0299 455 118).

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää

  • kutsuntatilaisuuteen tuomaan tervehdyksen kunnan edustajana valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalaisen ja hänen varalleen kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen

  • kutsuntalautakunnan jäseneksi projektipäällikkö Sanna Kuuselan ja varahenkilöksi sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoen

  • kutsuntalääkäriksi terveyskeskuslääkäri Kim Mänttärin ja varalle terveyskeskuslääkäri Minna Hirvimiehen.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa hallinnon toimialalle tehtäväksi tukea kutsuntatilaisuuden järjestelyjä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa