Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 207

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 207

07.06.2022

 

Valtuustoaloite/Tuulivoimalinjaus valtuustokaudelle 2021 - 2025

 

198/10.02.02/2022

 

Khall 07.06.2022 § 207

 

Valtuutettu Tarmo Salonen jätti valtuuston kokouksessa 16.5.2022 yhteensä 18 valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Tuulivoima ja sen rakentaminen Kittilään on aiheuttanut paljon keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Kittilässä järjestettiin kuntalaisille loppuvuodesta 2020 tuulivoimaa koskeva yleisötilaisuus verkkolähetyksenä sekä kuntalaiskysely. Suurin osa vastaajista arvioi tuulivoiman toteutumisen vaikuttavan kielteisesti asuinalueeseensa ja alueen kiinteistöjen arvoon, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin ja porotalouteen sekä alueen kasvistoon ja eläimiin. Valtuustossa käytiin myös periaatekeskustelu tuulivoimasta. Tähän perustuen kunnanhallitus päätti keväällä 2021yksimielisesti, että se ei käynnistä maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n ja 77§:n mukaisen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Kellovuoman alueelle. Myös tällä valtuustokaudella kunnanhallitus lähes yksimielisesti päätti olla käynnistämättä tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Suurikuusikon alueelle. Kunnan alueella on useammalla toimijalla edelleen valmistelussa tuulivoimahankkeita.

 

Kittilän kunnalle on luontomatkailusta tullut tärkeä elinkeino. Ihmisten kiinnostus luontoaktiviteetteihin ja luonnossa liikkumiseen on huomattavasti lisääntynyt. Maiseman kauneusarvot ovat tulleet entistäkin tärkeämmiksi tässä ajassa. Tuulivoimahankkeita on Kittilässä suunniteltu myös poronhoidon kannalta tärkeille alueille. Tärkeät aitapaikat ja rauhalliset, syrjäisemmät alueet ovat porojen vasoma- ja laidunrauhan turvaamisen kannalta mitä keskeisempiä. Lapin maakunnassa ovat useat kunnat tyrmänneet uudet tuulivoimahankkeet, esim. Posiolla, Ranualla ja Ylitorniolla. Metsähallitus on linjannut, että se ei käynnistä tuulivoimahankkeita saamelaisten kotiseutualueella.

 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme edellä kerrotuin perustein, että valtuusto tekee päätöksen siitä, että Kittilän kunta ei käynnistä kunnan alueella tuulivoiman kaavoitushankkeita valtuustokaudella 2021-2025."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallinnon toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa