Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 193

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 12

19.01.2021

Kunnanhallitus

§ 193

24.05.2022

 

Lapsiystävällinen kunta Unicef/Kittilän kunnan sitoutuminen hankkeeseen jatkossa

 

339/00.01.05/2019

 

Khall 19.01.2021 § 12

 

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnan johtoryhmässä on linjattu mahdollisuutta olla mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta-hankkeessa myös vuonna 2021. Ehtoina tälle on kunnan halu resurssoida vähintään 30 % koordinaattorin työhön, jotta mallin rakentaminen, suunnittelu, arviointi, kehittäminen ja raportointi voivat onnistua. Lisäksi koordinaatioryhmä tulee vahvistaa uudelleen ja kokoontua säännöllisesti työn etenemisen ja poikkihallinnollisuuden varmistamiseksi.

 

On arvioitu, että tässä onnistuisi yhdistää ainakin Kittilän kunnan hyvinvointikertomus, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman uudistaminen ja lapsivaikutusten arviointityö. Lapsiystävällinen kunta-hanke ei tässä muodossa toteutettuna vaatisi mitään lisävirkoja/toimia eikä kunnan omaa rahoitusta, vaan on tarkoitus kytkeä se osaksi virassa/toimessa olevan henkilön työnkuvaan.

Vastaavasti koordinaatioryhmän kokoonpano arvioidaan kunnassa uudelleen ja siitä on syytä tehdä erillinen kunnanjohtajan viranhaltijapäätös.

 

Lapsiystävällinen kunta projektin myötä Kittilän kunnalla on mahdollisuus päästä mukaan kansallisiin verkostoihin ja saada myös sieltä tukea kehitystyölle. Soten irtautuessa peruskunnasta on verkostossa toimiminen entistäkin tärkeämpää.

 

Unicef lapsiystävällinen hanke on ollut aiemmin melko "projektinomainen". Mennyt vuosi on ollut monella tapaa haasteellinen ja Lapsiystävällisen kunta -mallin toiminnan suunnittelu, tavoitteiden asettelu, arviointi ja raportointi ovat jääneet vähäisiksi. Tavoitteena on kuitenkin satsata systemaattisemmin tähän tärkeään monialaiseen ja poikkihallinnolliseen työhön.

Hanke tulisi nähdä enemmän koko kunnan yhteisenä strategisena valintana, jossa olisi mukana koko kunnan hallinto, kunnan työntekijät ja kuntalaiset. Se tulisi nähdä osana kaikkien, erityisesti esimiesten, joka päiväisessä työssä. Kyse on kunnan strategisesta valinnasta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) että Kittilän kunta on valmis jatkamaan mukana Lapsiystävällinen kunta-hankkeessa sitoutumalla mallin tavoitteisiin, kartoitustyön uudistamiseen, koulutuksiin ja vähintään 30 % koordinaattorin työpanokseen hankkeen edistämiseksi

 

2) hankkeesta ei saa aiheutua lisäkuluja eikä ylimääräisiä henkilöstökustannuksia hankkeen aikana, vaan hankkeen 30 %:n työpanos liitetään osaksi kunnan henkilökunnan työnkuvaa

 

3) valtuuttaa kunnanjohtajan nimeämään poikkihallinnollisen projektiryhmän uudelleen

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 24.05.2022 § 193

 

(Lisätietoja: Sivistystoimenjohtaja jutta Hartojoki, puh. 040 705 7486)

Kunnanhallitus päätti 19.1.2021 § 12, että Kittilän kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta-hankkeessa. Johtoryhmässä on tuolloin linjattu, että sivistystoimenjohtaja ja perusturvajohtaja valmistelevat asian siten, että asiasta ei saa aiheutua kunnalle lisäkustannuksia ja hanke toteutetaan nykyisellä henkilökunnalla.

 

Unicef on lähestynyt Kittilän kuntaa keväällä 2022 lapsiystävällinen kunta-hankkeeseen sitoutumisesta ja pyytää päätöstä asiasta toukokuun 2022 puoleen väliin mennessä. Unicef edellyttää kunnalta koordinaattorin työpanosta, koordinaatioryhmän nimeämistä sekä sitoutumista lapsen oikeuksien edistämiseen poikkileikkaavana strategisena valintana läpi kaikkien toimialojen ja kunnan toimintojen.

 

Johtoryhmä on keskustellut hankkeeseen osallistumisesta ja tullut johtopäätökseen, että Kittilä edistää kuntastrategiassaan ja kaikessa toiminnassaan lasten oikeuksien toteutumista, lasten osallisuutta ja lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta. Lapsiystävällisyys toteutuu ennen kaikkea sivistystoimen, mutta myös muiden toimialojen toiminnassa.

 

Unicefin lapsiystävällinen kunta-hanke vaatii henkilöstöresurssia nykytilan kartoitukseen, suunnitelman tekemiseen sekä toiminnan arviointiin. Kunnassa on meneillään useita kehittämisprosesseja hyvinvointialueen tuloon liittyen. Toimialojen resurssit on tarkoituksenmukaista keskittää täysimääräisesti toimialojen perustehtävien kehittämiseen.

 

Kunnassa on tunnistettu lapsiystävällisyyden kehittämisen katveet. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja lapsibudjetointi osana hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa (ent. laaja hyvinvointikertomus) sekä tällä hetkellä työn alla olevaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa sekä toimialojen talousarvioita on tärkeää. Myös perhekeskustoiminnan kehittäminen toteuttaa osaltaan lapsen oikeuksien toteutumista.

 

Lisätietoja mallista:

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/

 

Kunnanjohtaja:

Kittilä kunta kehittää lapsiystävällisyyttä osana kuntastrategian toteuttamista ja päättää, ettei kunta osallistu jatkossa Unicefin Lapsiystävällinen kunta-hankkeeseen.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Esa Ylläsjärvi, että esitti Kittilän kunta jatkaa lapsiystävällisen kunnan kehittämistä ja päättää liittyä uudelleen lapsiystävällinen kunta hankkeeseen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, ettei Esa Ylläsjärven esitystä kannatettu, joten se raukeaa.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa