Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 176

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 68

29.04.2022

Kunnanhallitus

§ 176

10.05.2022

 

Rikinänmukan peruskorjaus

 

303/10.03.01/2021, 31/02.02/2022

 

Teknlk 29.04.2022 § 68

 

 

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

 

Kittilän kunnan urakka Rikinänmukka kadut ja vesihuolto on ollut tarjouslaskennassa 1.4-25.4.2022 klo 12:00 välisen ajan. Kyseessä on kokonaishinta urakka. Määräaikaan mennessä on saatu kolme (3) tarjousta. Kaksi tarjoajaa täytti tarjouspyynnön vaatimukset. Kolmas tarjoaja ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjoaja ei ole täyttänyt kaikkia määräluettelossa pyydettyjä hintoja ja tarjoajalla on käynyt virhe tarjouksen kokonaissummassa ja tarjoaja ei halua toteuttaa urakkaa virheellisellä poikkeuksellisen halvalla tarjoushinnalla.

 

Liitteenä avauspöytäkirja sekä oheismateriaalina tarjousten vertailutaulukko.

 

Halvin tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kokonaistarjous oli Napapiirin Kuljetus Oy:n * * * * * *, josta Kittilän kunnan osuus * * * * * * * ja Levin Vesihuolto Oy:n * * * * * * *.

 

Kittilän kunnan osuus ylittää hankkeelle varatun määrärahavarauksen (määräraha TA 2022 on 400.000 € ja TS 2023 on 70.000 €, yhteensä 470.000 €). Vuoden 2022 talousarvion määrärahoista on käytettävissä urakkaan 390.000 €. Talousarvioon 2023 tarvitaan näillä tiedoin * * * * * * * määräraha hankkeen rahoittamiseksi. Napapiirin Kuljetus Oy on ilmoittanut hyväksyvänsä maksujärjestelyn, jonka mukaan tänä vuonna yli * * * * * * * osalta erääntyneet maksupostit voidaan maksaa 15.1.2023.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hylätä Maanrakennus Lopakka Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja kokonaishinnaltaan virheellisenä.

 

Edelleen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää valita Rikinänmukka kadut ja vesihuolto urakoitsijaksi halvimman hyväksytyn yksikköhintaisen kokonaistarjouksen tehneen Napapiirin Kuljetus Oy:n, josta Kittilän kunnan urakkahintaosuus on * * * * * *. Lisäksi lautakunta esittää, että talousarvioon 2023 varataan riittävä määräraha hankkeen loppuun saattamiseksi.

 

Päätös:

Raili Fagerholm poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, perusteena yhteisöjääviys.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 10.05.2022 § 176

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Raili Fagerholm poistui asiaa käsiteltäessä yhteisöjäävinä.

 

Marita Toivanen esitti, että kunnanhallitus hylkää Maanrakennus Lopakka Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja kokonaishinnaltaan virheellisenä ja valitsee Rikinänmukan katujen ja vesihuollon urakoitsijaksi halvimman hyväksytyn yksikköhintaisen kokonaistarjouksen tehneen Napapiirin Kuljetus Oy:n, josta Kittilän kunnan urakkahintaosuus on 577.429 €. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää lisämäärärahan siltä osin kuin kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa kohteelle varatut määrärahat ylittyvät.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi Marita Toivasen esityksen rauenneen kannattamattomana. Marita Toivanen jätti eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

 

Tarmo Salonen esitti Pekka Rajalan kannattamana lisäyksenä kunnanhallituksen kokouksen ti 10.05.2022 esityslistan kohtiin 17, 18, 19 ja 21 (§:t 172, 173, 174 ja 176) seuraavaa:

Suomi on yhdessä monen EU maan kanssa boikotoimassa Venäjän öljytuotteita. Suositus on, että öljytuotteiden boikotti koskee asfaltin tekemisessä käytettävää bitumia niiltä osin kuin se on tuotu Suomeen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Kittilän kunta suosittelee samaa käytäntöä Kittilässä tehtäviin asfalttitöihin.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen, eli päätti "hylätä Maanrakennus Lopakka Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja kokonaishinnaltaan virheellisenä." ja "valita Rikinänmukka kadut ja vesihuolto urakoitsijaksi halvimman hyväksytyn yksikköhintaisen kokonaistarjouksen tehneen Napapiirin Kuljetus Oy:n, josta Kittilän kunnan urakkahintaosuus on 577.429 €." sekä "että talousarvioon 2023 varataan riittävä määräraha hankkeen loppuun saattamiseksi", lisättynä Tarmo Salosen esittämällä esityksellä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa