Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.04.2022/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 153

26.04.2022

 

Lapin ELY-keskuksen suostumuspyyntö kunnostusraivauksen ja laidunnuksen järjestämiseksi Kittilän kirkonkylän Karjarannan alueella

 

144/10.03.01/2022

 

Khall 26.04.2022 § 153

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Lapin ELY-keskus on laatinut kirkonkylän Karjarantaan luonnonhoitosuunnitelman. Karjaranta on arvokas perinnemaisema, jonka hoito on päättynyt kaksi vuotta sitten edellisen hoitosopimuksen päätyttyä. Koska tulvaniittyjen hoito on sekä maisemallisesti että luonnon monimuotoisuuden sälyttämisen kannalta tärkeää, on tavoitteena saada helposti pensoittuvat tulvaniityt nyt uudelleen hoidon piiriin.

 

Kirjelmän mukaan ELY-keskuksen on mahdollista uusia lammasaita, tehdä pensaikon raivauksia ja ostaa laidunnuspalvelu Helmi-ohjelman rahoituksella ilman, että alueen maanomistajille aiheutuu siitä kustannuksia. Kunnostamiseen sisältyy osalla kiinteistöistä pensaikon raivausta, mikäli maanomistaja suhtautuu asiaan myönteisesti. Alueen laidunnus on mahdollista kesästä 2022 alkaen. Myös uusi laidunnuksesta kiinnostunut lammastila on tiedossa.

 

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jossa parannetaan maamme harvinaisempia ja arvokkaimpien luontokohteiden tilaa aktiivisella luonnonhoidolla. Kaikki ohjelman toimenpiteet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

 

Lapin ELY-keskus pyytää suostumusta toteuttaa Kittilän kunnan Karjarannan alueella sijaitsevien kiinteistöjen alueella laidunnusta ja pensaikon raivausta. Raivauksilla avarretaan jo pensoittuneita avoimia niittyalueita. Eroosioherkkää Ounasjoen jokitörmää ei raivata. Raivausjätteet tuodaan alueelta pois.

 

Aita on ollut aiemman lampurin aikana rakennettu Haudanperän alueelle kanavan varresta alkaen ja kulkien lintutornin ja laavun eteläpuolelta Ounasjoen rantaan. Muilta osin laidunnusaluetta rajaa kanava, Salmijärvi ja Ounasjoki.

 

Kunnan omistuksessa alueella on kiinteistöt 261-405-3-8, 261-405-3.9, 261-405-3-10, 261-405-3-35, 261-405-3-41 ja 261-405-3-60 ja 261-405-191-1.

 

Alueelle sijoittuu myös ulkoilureitti, joka tulee huomioida mm. aidan sijoittelussa.

 

ELY-keskuksen suostumuspyyntö ja karttaliitteet oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa Lapin ELY-keskukselle maanomistajan suostumuksensa kunnostusraivauksen ja laidunnuksen järjestämiseksi Kittilän kirkonkylän Karjarannan alueelle esittely tekstissä mainituiden Kittilän kunnan omistamien kiinteistöjen alueelle.

 

Mikäli aita sijoitetaan kunnan kiinteistöille, tulee ennen aidan rakentamista olla yhteydessä kunnan tekniseen toimeen.

 

ELY-keskuksen tai lammastilan tulee huolehtia aidan kunnossapidosta. Aita tulee sijoittaa siten, että se ei aiheuta haittaa mm. alueella sijaitsevan lintutornin, laavun ja ulkoilureitin käyttäjille.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa