Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.04.2022/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 151

26.04.2022

 

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan

 

350/00.02.01/2021

 

Khall 26.04.2022 § 151

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén, puh.040 653 0774)

 

Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 2.3.2022 § 5 vahvistanut hallintosäännön, jonka 9 §:n mukaan hyvinvointialueella toimii hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta.

 

Hyvinvointialuelain mukaan kunnan sekä kunnan, että hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin ja hyvinvointialueella siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.

 

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvotteluissa voidaan sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä rakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.

 

Lapin hyvinvointialueen hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallitus asettaa valtuustokausittain hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunnan, joka toimii hyvinvointialueen ja kuntien neuvoa antavana yhteistyöelimenä.

Neuvottelukunta käsittelee hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaa yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisessä sekä muilla tehtäväalueilla hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnoissa.

 

Jokainen Lapin hyvinvointialueen kunta, Lapin liitto sekä Saamelaiskäräjät esittävät kukin yhden (1) edustajan neuvottelukuntaan.

 

Hyvinvointialuetta neuvottelukunnassa edustavat hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta sekä aluehallituksen, aluevaltuuston, osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajat.

Hyvinvointialuejohtajalla ja hänen määräämillään hyvinvointialueen viranhaltijoilla sekä alueen kunnanjohtajilla ja maakuntajohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Aluehallitus päättää pyytää Lapin hyvinvointialueen kuntia, Lapin liittoa sekä Saamelaiskäräjiä nimeämään 30.4.2022 mennessä hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan kunkin yhden jäsenen ja varajäsenen.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää aluehallitukselle hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen.

 

Päätös:

Jouko Nikkinen esitti Keskustan ryhmän nimissä jäseneksi Pekka Rajalaa ja Marita Toivanen Vasemmiston nimissä varajäseneksi Paula Nevalaista.

 

Kunnanhallitus hyväksyi esitykset ja esittää Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan jäseneksi Pekka Rajalaa ja varajäseneksi Paula Nevalaista.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa