Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.04.2022/Pykälä 148

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 148

26.04.2022

 

Kuntastrategian päivittäminen

 

146/00.01.02/2022

 

Khall 26.04.2022 § 148

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 37 § Kuntastrategia mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

 

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

 

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kittilän kuntastrategian viime valtuustokaudella 20.8.2018. Kyseessä on kunnan ensimmäinen, kunnan toimintaa ja talouden pitkän aikavälin tavoitteita määrittävä kuntastrategia.

 

Kuntastrategian päivittämisessä kannattaa huomioida

- voimassaolevan kuntastrategian tekemisestä saadut opit

- toimintaympäristössä tapahtuneet ja valtuustokaudella nähtävät muutokset

- toimintaympäristön muutosnopeus sekä kuntastrategian päivittämisen joustavuus

- asiakkaiden tarpeet (kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen)

- kuntalaisten, henkilöstön ja valtuutettujen sekä yritysten ja yhdistysten osallisuus.

 

Kuntastrategian päivittämisprosessi on liitteenä.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy pykälän liitteenä olevan kuntastrategian päivittämisprosessin.

 

Päätös:

Tarmo Salonen esitti Marita Toivasen kannattama, että kuntastrategian päivittämistyö siirretään myöhempään ajankohtaan vuodeksi 2023, koska Kittilän kuntastrategia on hyväksi havaittu eikä kaipaa kiireellistä päivittämistä.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Tarmo Salosen esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa