Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 132

12.04.2022

 

Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin -hanke

 

130/00.01.05/2022

 

Khall 12.04.2022 § 132

 

(Lisätietoja: Liikuntasihteeri Juha Marletsuo, puh. 040 573 1123)

 

Muonion kunta, Kolarin kunta ja Kittilän kunta ovat alkuvuoden aikana valmistelleet elintapaohjauksen palveluketjujen kehittämishanketta. Kaikissa kolmessa kunnassa on tunnistettu selkeä tarve tällaiselle kehittämistyölle.

 

Matalan kynnyksen poikkihallinnollinen elintapaohjaus on tarkoitettu kaikille niille kuntalaisille, jotka haluavat parantaa omia elintapojaan ja jotka kokevat tarvitsevansa tässä tukea. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi liikuntatottumuksiin, ruokailutottumuksiin, lepoon, palautumiseen tai työssäjaksamiseen.

 

Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin -hankkeella on neljä (4) keskeistä tavoitetta:

 

1. Elintapaohjauksen palveluketjun luominen Tunturi-Lappiin

2. Tiedon ja viestinnän lisääminen elintapaohjaukseen liittyen

3. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen hankekunnissa

4. Perheiden aktivointi

 

Hankkeen puitteissa pyritään luomaan elintapaohjauksen yhdenmukaiset toimintatavat ja -mallit sekä seurantamittarit ja arviointityökalut Tunturi-Lapin alueelle. Muonion kunta hallinnoi hanketta. Kittilän kunta ja Kolarin kunta toimivat hankkeen kumppaneina ja osatoteuttajina. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2022 - 31.12.2024 ja kustannusarvio noin 190 000 euroa. Hankkeelle haetaan 100-prosenttista tukea ELY-keskuksen maaseuturahastosta. Hankekunnilta ei näin ollen edellytetä omarahoitusosuutta. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, palkataan hankkeeseen projektikoordinaattori 24 henkilötyökuukaudeksi. Palkattavan projektikoordinaattorin lisäksi hankkeen palkkakustannuksiin sisältyy Muonion kunnan, Kolarin kunnan ja Kittilän kunnan liikuntapalveluista vastaavien henkilöiden palkkakustannuksia kahden henkilötyökuukauden verran per henkilö. Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä.

 

Kittilän kuntastrategia sekä kuluvan vuoden talousarvio tarjoavat hankkeelle vankan hyvinvointipoliittisen selkänojan. Huomion kiinnittäminen hyvinvointiin on määritelty kuntastrategian painopistealueeksi. Talousarviossa puolestaan linjataan, että sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen poikkihallinnollista yhteistyötä tulee kehittää. Toteutuessaan hanke edistää edellä mainittujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta osallistuu Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin -hankkeeseen, mikäli ELY-keskus myöntää hankkeelle 100-prosenttisen rahoituksen.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa