Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.03.2022/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 41

09.03.2022

 

Ympäristölupapäätös Kuusselän kiertotalousalue (261-405-46-5), Napapiirin Kuljetus Oy

 

214/11.01.00/2020

 

RakYmplk 09.03.2022 § 41

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen kiertotalousalueen perustamiseen Kuusselässä (RN:o 261-405-46-5). Kuusselkä sijaitsee Kittilässä Aakenuksentien varrella, noin 7,5 km kunnan keskustaajamasta. Alueella on ollut aikaisemmin maa-ainesten ottotoimintaa.

 

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa omassa toiminnassaan syntyvien kierrätykseen soveltuvien pilaantumattomien purkujätteiden lajittelua, murskaamista, hakettamista ja välivarastointia varten sekä kierrätettävien puhtaiden maa-ainesten lajittelua, jatkojalostusta ja läjitystä varten 3,3 ha:n kokoiselle kiertotalousalueelle. Kierrätykseen soveltuvilla purkujätteillä tarkoitetaan mm. rakennusten tai tietyömaiden purkamisen tai perusparantamisen yhteydessä syntyvää rakennusjätettä, kuten asfaltti, betoni, lasi, metalli, puutavara ja tiili. Hyötykäyttöön soveltumattomia, vaarallisia jätteitä sisältäviä jätejakeita, pilaantuneita maa-aineksia tai niitä sisältäviä jätejakeita ei oteta vastaan.

 

Ympäristösihteeri esittää:

Lautakunta myöntää ympäristöluvan Napapiirin Kuljetus Oy:lle Kuusselän kiertotalousalueelle oheisen päätösliitteen mukaisesti. Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on rakennettava alueelle määräyksissä esitetyt tarpeelliset toiminnot. Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Toiminnan laajuuden perusteella vakuudeksi esitetään 50 000 euroa.

 

Lautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa

5 000 euron suuruisen vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa