Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.03.2022/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 47

09.03.2022

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Levin kortteleiden 57 ja 58 kaavamuutoksen luonnoksesta ja valmisteluaineistosta

 

94/10.02.03/2012

 

RakYmplk 09.03.2022 § 47

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )

 

Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus - ja ympäristölautakunnan lausuntoa Levin asemakaavan kortteleiden 57 ja 58 asemakaavamuutoksen asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 18.3.2022 mennessä. Lausuntopyyntö on jätetty 17.2.2022.

 

Edellä mainittu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä kunnan teknisellä osastolla 24.2-18.3.2022 sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat.

 

Rakennustarkastaja:

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Eturakan alueella. Muutoksia kohdistuu kahteen kortteliin, korttelit 57 ja 58. Korttelit ovat pääosin rakennettuja. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa kortteleiden rakennusoikeuksia ja kaavamerkintöjä. Kortteleiden käyttötarkoitus muuttuu yhdelle perheelle tarkoitetuille lomarakennusten korttelialueesta (RH) lomarakennusten korttelialueeksi (RA) ja rakennusoikeuden esitystapa muuttuu pinta-alaan perustuvasta tonttitehokkuusluku e= 0,10 merkinnästä tonttikohtaiseen numerolliseen esitystapaan. Rakennusoikeutta on nostettu vastaamaan ympäröivän alueen vallitsevaa rakentamistehokkuutta ja se on jaettu erillisiin päärakennuksen ja talousrakennuksen rakennusoikeuksiin. Korttelin 58 tontin 5 osalta rakennusoikeutta ei ole nostettu omistajan toivomuksen perusteella.

 

Esitän, että lautakunta lausuu asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

 

Talousrakennuksen t30 tai t40 merkinnän tulee kattaa myös katoksen pohjanalan. Asemakaavamerkintöjen selitysosan varastorakennuksen rakennusoikeuden teksti tulee muuttaa varastorakennuksen tai katoksen pohjanalaksi. Rakentamisen selkeyttämiseksi yleisiin määräyksiin lisäys, tontille saa rakentaa yhden lomarakennuksen jossa voi olla enintään 2 huoneistoa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa