Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 12.05.2022/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 462

26.10.2021

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 23

12.05.2022

 

Nuorisovaltuuston asettaminen

 

272/00.00.01/2021, 179/00.00.01/2022

 

Khall 26.10.2021 § 462

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Kuntalaki velvoittaa kuntia huolehtimaan kaiken ikäisten kuntalaisten monipuolisista ja vaikuttavista osallistumismahdollisuuksista sekä nuorisovaltuustojen tai vastaavan nuorten vaikuttamisryhmän asettamisvelvoitteesta (kuntaL 26 §). Lisäksi nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta todetaan myös nuorisolain 8 §:ssä seuraavaa:

 

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

 

Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia nuorisovaltuustojen vaikuttajaroolin osalta seuraavasti: "Nuorisovaltuuston vaikuttajarooli ulottuu kunnan kaikille toimialoille. Nuorisovaltuustolle tulee antaa riittävästi tietoa ja varata vaikuttamismahdollisuus päätösten valmistelussa sekä antaa hyvissä ajoin tiedot valmistelussa olevista asioista. Nuorisovaltuuston rooliin kuuluu, että se voi myös oma-aloitteisesti ottaa kantaa ja lausua asioista, joiden se arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto voi nostaa esiin lapsille ja nuorille tärkeitä asioita ja viedä päätöksentekijöiden tietoon lasten ja nuorten tarpeita ja ajatuksia. Nuorisovaltuusto voi myös seurata ja kehittää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kunnassa".

 

Kuntaliitto kehottaa kuntia arvioimaan, johtavatko nuorisovaltuuston tekemät ehdotukset toimenpiteisiin ja tekevätkö nuorisovaltuusto ja toimielimet yhteistyötä esimerkiksi työpajoissa ja seminaareissa.

 

Kuntaliitto on julkaissut oppaan Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen, joka tarjoaa hyviä käytänteitä ja esimerkkejä, jotka helpottavat nuorisovaltuuston toiminnan järjestämistä. Julkaisu on ladattavissa Kuntaliiton sivuilta.

 

Elinvoimainen kunta huomioi palvelujen järjestämisessä kaikki kuntalaiset, myös nuoret. Nuorisovaltuuston perustaminen on kunnan yhteinen projekti, jossa on tärkeää nuorten oikeus vaikuttamiseen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen nuorten osallisuuden takaamiseksi sekä nuorisolain soveltaminen. Perustamista ei voi tehdä väkisin ja oikoen, vaan siihen on suhtauduttava prosessina, jonka kunta mahdollistaa nuorille. Perustamisprosessi tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Nuorisovaltuuston perustaminen kuntaan tarkoittaa nuorten ryhmän kokoamisen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen lisäksi myös kunnan toimintatapojen tarkastelua. Päätöksenteon avoimuus ja kaikkia kuntalaisia osallistumaan kannustava ilmapiiri ovat tärkeitä reunaehtoja menestyvälle nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston suunnitteluvaiheessa on syytä koota nuoria käymään laajaa keskustelua siitä, millainen nuorisovaltuusto palvelee kunnan nuoria parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnan nuoret tietävät, millaisessa nuorisovaltuustossa he haluavat vaikuttaa ja miten sen perustamisessa kannattaa edetä.

 

Nuorisotoimen edustajien mukaan syksyllä 2021 järjestetään nuorisovaltuustovaalit ja Kittilän kunnassa nuoret asettuvat itse ehdolle. Vaaleilla valitaan nuorisovaltuuston jäsenistö seuraavasti: yläkoulu 5 jäsentä, lukio 3 jäsentä ja Levi-Instituutti, REDU, 1 jäsen. Kokoonpano on vaihdellut kausittain.

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää pyytää vapaan sivistystyön lautakuntaa valmistelemaan esityksen nuorisovaltuustoon nimettävistä jäsenistä ja varajäsenistä syksyn 2021 nuorisovaltuustovaalin tuloksen pohjalta.

 

2) Kunnanhallitus päättää pyytää vapaan sivistystyön lautakuntaa valmistelemaan esityksen nuorisovaltuuston toimintasäännöksi. Kunnanhallitus pyytää toimintasäännöstä lausunnon nuorisovaltuustolta ennen toimintasäännön hyväksymistä kunnanhallituksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Vapsivlk 12.05.2022 § 23

 

(Lisätietoja: nuorisosihteeri puh. 040 571 2103)

 

Kittilän nuorisovaltuusto kaudelle 2022-2023.

 

Nuorisovaltuuston vaalit pidettiin Kittilän yläkoululla ja lukiolla 4.3.2022. Nuorisovaltuustovaalilautakunta vahvisti vaalituloksen 14.3.2022.

 

Nuorisovaltuuston jäsenistöön ehdotettiin valittavaksi yläkoulusta viisi jäsentä, lukiosta kolme jäsentä ja REDU:sta yksi jäsen. Redu ei käyttänyt mahdollisuutta asettaa edustaja nuorisovaltuustoon, joten Kittilän lukio sai neljä paikkaa. Lukio ei asettanut varajäseniä.

 

Toimikaudeksi 15.3.2022-31.12.2023 Kittilän nuorisovaltuustoon valittiin seuraavat henkilöt:

 

Yläkoulu

 

varsinainen jäsen Paavo Alatalo

Jere Eerola

Minerva Forsblom

Eetu Hietalahti

Onni Talvensaari

 

varajäsen 1. Aleksi Lehto

2. Veeti Aarrevaara

3. Arte Toivanen

4. Maija Punkki

 

Lukio Hanne Hätönen

Karina Kulppi

Venla Wunderink

Eveliina Sand

 

Kunnanhallitus (26.10.2022 § 462) on pyytänyt vapaan sivistystyön lautakuntaa valmistelemaan esityksen nuorisovaltuuston toimintasäännöksi. Ennen kunnanhallituksen hyväksyntää nuorisovaltuusto lausuu kantansa toimintasääntöön.

 

Nuorisosihteeri on yhdessä nuorisovaltuuston kanssa valmistellut toimintasääntöä. Toimintasääntö käsitellään nuorisovaltuuston kokouksessa 18.5.2022.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

 

1. vahvistaa nuorisovaltuuston vaalituloksen.

 

2. merkitsee tiedoksi nuorisovaltuuston toimintasäännön valmistelutilanteen ja lähettää sen nuorisovaltuuston lausunnon jälkeen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen.

 

Päätös:

 

1. Esitys hyväksyttiin.

 

2. Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa