Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 12.05.2022/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 26

12.05.2022

 

Urheiluseurojen kustannus- ja toimintaperusteiset avustukset sekä urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset 2022

 

168/02.05.01/2022

 

Vapsivlk 12.05.2022 § 26

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Urheiluseurojen kustannus- ja toimintaperusteisia avustuksia varten on liikuntatoimen vuoden 2022 talousarvioon varattu 44.000 euron suuruinen määräraha. Avustukset jaetaan avustussääntöjen mukaisesti siten, että puolet määrärahasta käytetään avustuskelpoisten kustannusten perusteella jaettaviin avustuksiin ja puolet määrärahasta säännöllisten toimintakertojen perusteella jaettaviin avustuksiin.

 

Määräaikaan 25.4.2022 klo 11 mennessä avustusta haki 12 yhdistystä. Osa yhdistyksistä kykenee toimittamaan kaikki vaadittavat liitteet vasta kesän ja syksyn 2022 aikana. Avustusta saadakseen yhdistyksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto, vuoden 2021 toimintakertomus sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Puuttuvat liitteet on toimitettava viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 

Avustussummat on esitetty liitteessä. Liitteeseen on kerätty tiedot yhdistysten urheilu- ja liikuntatoimintaan käyttämistä avustuskelpoisista kustannuksista. Avustuskelpoisten kustannusten lisäksi yhdistyksellä saattaa olla muitakin kuluja, joten seuratoimintaan käytetty kokonaisrahamäärä voi olla selvästi suurempi kuin se summa, joka huomioidaan avustuskelpoisia kustannuksia laskettaessa.

 

Matkakulut on laskettu koontilistaan siten, että yhdistyksen ajamat kilpailu- tai turnausmatkojen kilometrit kerrottiin 0,10 eurolla. Matkakuluissa on otettu huomioon, jos kilpailu- tai turnausmatkalle on tarvittu useampaa kuin yhtä autoa.

 

Avustuskelpoiset osanottomaksut koostuvat kotimaan kilpailuiden osanottomaksuista sekä joukkueurheilun sarjamaksuista. Koulutuskuluissa huomioitiin yhdistyksen valmentajille ja ohjaajille tarkoitettujen koulutusten kustannukset sekä ulkopuolisille kouluttajille maksetut palkkiot. Lisäksi avustuskelpoista kulua ovat urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvistä leireistä aiheutuvat kustannukset.

 

Muihin avustuskelpoisiin kuluihin on huomioitu erotuomarikulut ja kilpailujen valvojien kulut, liittojen ja piirien jäsenmaksut, virkistys- ja retkityyppisten kertaluonteisten tapahtumien matka-, majoitus- ja ruokailukulut sekä osanottomaksut harkintaa noudattaen. Virkistys- ja retkityyppisten tapahtumien on oltava urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyviä.

 

Aiempien vuosien tapaan Levi Golf ry:n jäsenmaksujen avustuskelpoisen osuuden arvioidaan olevan noin neljäsosa koko jäsenmaksusummasta eli yhteensä 3.438,75 euroa. Arvioon on päädytty vertailemalla eri yksilölajiliittojen jäsenmaksuja sekä lisenssimaksuja.

Avustuskelpoisten kustannusten yhteenlaskettu kokonaissumma oli vuonna 2021 noin 60.000 euroa. Avustusprosentti kustannusperusteisiin avustuksiin on 38,41%. Säännöllisten toimintakertojen kokonaismäärä perustuu seurojen toimittamiin yhteenvetoihin. Vuonna 2021 toimintakertojen kokonaismäärä oli 2 595 (keskimäärin noin seitsemän toimintakertaa vuoden jokaisena päivänä). Toimintakertakohtainen avustus on 8,50 euroa.

 

Urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustuksia varten on liikuntatoimen vuoden 2022 talousarvioon varattu 5.000 euron suuruinen erillinen määräraha. Määräaikaan 25.4.2022 klo 11 mennessä avustushakemuksensa jättivät Kittilän Kotaveikot ry sekä Kairan Kaiku ry.

 

Kittilän Kotaveikot ry:n ylläpitämän hiihtokeskuksen ja Kairan Kaiku ry:n ylläpitämän ampumaradan yhteenlasketut avustuskelpoiset kustannukset olivat viime vuonna 4.195,29 euroa. Avustusprosentti on 119,20%. Ylläpitoavustuksiin varattu määräraha on siis suurempi kuin avustettavien liikuntapaikkojen yhteenlasketut avustuskelpoiset ylläpitokustannukset. Liikuntatoimi katsoo, ettei 5.000 euron avustusmäärärahaa ole tässä tapauksessa perusteltua jakaa avustusprosentin mukaan, vaan hiihtokeskusta ja ampumarataa avustetaan toteutuneiden avustuskelpoisten ylläpitokustannusten verran.

 

Ennen kokouksen alkua liikuntasihteeri oli paikalla asiantuntijana esittelemässä tämän pykälän avustusten jaon perusteet sekä vastaamassa kysymyksiin.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää

 

1. jakaa urheiluseurojen kustannus- ja toimintaperusteiset avustukset seuraavasti:

 

Kittilän Urheilijat ry 1 512,40 euroa

Tanssiseura MenoMono ry 492,50 euroa

Kittilän Kotaveikot ry 115,25 euroa

Levi Golf ry 7 114,90 euroa

Kittilän Palloseura ry 12 720,25 euroa

Kittilän Naisvoimistelijat ry 1 020,30 euroa

SBC Levi ry 14 728,70 euroa

Kittilän Jousi ry 1 166,10 euroa

Kittilän Voima ry 230,45 euroa

Kairan Kaiku ry 100,20 euroa

Levi Ski Club ry 4 550,10 euroa

Kaukosen Revontulet ry 303,80

 

Urheiluseurojen kustannus- ja toimintaperusteisten avustusten kokonaissumma on 44.054,95 euroa.

 

2. jakaa urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset seuraavasti:

 

Kittilän Kotaveikot ry 3.799,00 euroa

Kairan Kaiku ry 396,30 euroa

 

Ylläpitoavustusten kokonaissumma on 4.195,30 euroa.

 

Päätös:

 

Jäsen Tuomas Similä ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjäävin perusteella ja hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hän ei osallistunut asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon.

 

Toimialajohtajan muutettu päätösesitys:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää

 

1. jakaa urheiluseurojen kustannus- ja toimintaperusteiset avustukset seuraavasti:

 

Kittilän Urheilijat ry 1 512,40 euroa

Tanssiseura MenoMono ry 492,50 euroa

Kittilän Kotaveikot ry 115,25 euroa

Levi Golf ry 7 114,90 euroa

Kittilän Palloseura ry 12 720,25 euroa

Kittilän Naisvoimistelijat ry 1 020,30 euroa

SBC Levi ry 14 728,70 euroa

Kittilän Jousi ry 1 166,10 euroa

Kittilän Voima ry 230,45 euroa

Kairan Kaiku ry 100,20 euroa

Levi Ski Club ry 4 550,10 euroa

Kaukosen Revontulet ry 303,80

 

Urheiluseurojen kustannus- ja toimintaperusteisten avustusten kokonaissumma on 44.054,95 euroa.

 

2. jakaa urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset seuraavasti:

 

Kittilän Kotaveikot ry 3.799,00 euroa

Kairan Kaiku ry 396,30 euroa

 

Ylläpitoavustusten kokonaissumma on 4.195,30 euroa.

 

3. Puuttuvat liitteet on toimitettava viimeistään 30.9.2022 loppuun mennessä. Mahdollisesti jakamatta jäänyt avustussumma voidaan jakaa uudelleen.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa