Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 03.03.2022/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 12

03.03.2022

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus 2021

 

36/02.06.01/2022

 

Vapsivlk 03.03.2022 § 12

 

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Kittilän kunnan hallintosäännön 24 § mukaan vapaan sivistystyön lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia vastuualueita ovat Revontuli-Opisto, kulttuuritoimi, kirjastotoimi, nuorisotoimi sekä liikuntatoimi.

 

Vuonna 2021 keskeisiä toteutuneita tavoitteita ja toimenpiteitä olivat koulunuorisotyön kehittäminen ja nuorisotilatoiminnan henkilöstöresurssin vahvistaminen.

 

Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen ja kirjastorakennuksen tarveselvityksen käynnistäminen toteutuivat osittain.

Tavoitteista vuodelle 2022 siirtyivät omatoimikirjaston perustaminen, sisäliikuntatilojen sähköisen tilavarausjärjestelmän käyttöönotto ja nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) laadinta.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan sitova toimintakate vuonna 2021 oli - 3.012.133 euroa, josta toimintatuottojen osuus on 956.461 euroa ja toimintakulujen osuus on -3.968.594 euroa.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakate toteutui 99,8 % budjetoidusta. Vapaan sivistystyön lautakunta pysyi annetussa budjetissa alittaen sen - 7.077 eurolla.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintatuotot

933.871

1.085.750

956.461

88,1 %

Toimintakulut

-3.712.272

-4.104.960

-3.968.594

96,7 %

Toimintakate

-2.778.401

-3.019.210

-3.012.133

99,8 %

 

Vuosi 2021 oli edelleen poikkeuksellinen koronan vuoksi. Vapaan sivistystyön lautakunnan alainen toiminta pystyttiin kuitenkin järjestämään valtakunnalliseen tilanteeseen verraten poikkeuksellisen normaaliin tapaan vaikka tapahtumatoiminta olikin pysähdyksissä lähes koko vuoden.

 

Kirjastotoimen toimintakate toteutui budjetoidusti, säästöä syntyi -54.573 euroa.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-353.725

-430.530

-375.957

87,3 %

 

Liikuntatoimen toimintakate toteutui lähes budjetoidusti, talousarvio ylitettiin 42.416 eurolla. Ylityksen syynä olivat poikkeuksellisen suuret kalustohankinnat esim. latukoneiden osalta sekä lähiliikuntapaikkojen kulut, joihin ei oltu varauduttu talousarvioon.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-1.006.527

-1.074.710

-1.117.126

103,9 %

 

Nuorisotoimen toimintakate toteutui budjetoidusti, säästöä syntyi -92.991 euroa. Koronan takia tapahtumatoimintaa ei pystytty järjestämään suunnitelmien mukaan.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-330 618

-421 390

-328 399

77,9 %

 

Kulttuuritoimen toimintakate toteutui budjetoidusti, säästöä syntyi -2.676 euroa.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-253.741

-289.450

-286.774

99,1 %

 

Revontuli-Opiston toimintakate toteutui lähes budjetoidusti, talousarvio ylitettiin 41.683 eurolla. Ylityksen syynä olivat talousarviosta puuttuneet tilavuokrat ja vanhojen saamisten alaskirjaukset pitkältä ajanjaksolta.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-423.482

-559.130

-600.813

107,5 %

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan henkilöstöä koskevat tiedot on sisällytetty henkilöstökertomukseen.

Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 on liitteenä.

Sivistystoimenjohtaja:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

 

1. päättää hyväksyä vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

 

2. antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset toimintakertomukseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa