Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 52

15.06.2022

 

Esi-ja perusopetuksen (OPH-1090-2022, OPH-1098-2022) sekä valmistavan opetuksen (OPH-1099-2022) opetussuunnitelman muutokset

 

204/12.00.01/2022

 

Koululk 15.06.2022 § 52

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Esi- ja perusopetus järjestetään perusopetuslain, perusopetusasetuksen, valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman ja siihen perustuvan lukuvuosisuunnitelman mukaisesti.

 

Opetushallitus on täsmentänyt 10.5.2022 useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Täsmennykset perustuvat muutoksiin, jotka on tehty perusopetuslakiin, lakiin ammatillisesta koulutuksesta, lukiolakiin ja lakiin tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. Lait edellyttävät jatkossa, että lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina, kun opetusta tai koulutusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään.

 

Opetushallitus on antanut määräykset esi- ja perusopetuksen sekä valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden seuraavien lukujen muuttamisesta;

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 OPH-1090-2022

 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 OPH-1098-2022)

 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

5.6. Paikallisesti päätettävät asiat

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.

 

Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2015 OPH-1099-2022

 

1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

6.5 Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

 

Tämän määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2022 alkaen.

 

Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

 

Hallintosäännön 28 § mukaan koululautakunta hyväksyy voimassa olevan varhaiskasvatus-, esi- ja opetussuunnitelmat sekä

niihin tehtävät muutokset.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta päättää hyväksyä

 

1. esiopetuksen opetussuunnitelman muutokset 1.8.2022 alkaen.

 

2. perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset 1.8.2022 alkaen.

 

3. valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muutokset 1.8.2022 alkaen.

 

Päätös:

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa