Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.02.2022/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 32

09.02.2022

 

Poikkeamislupa 22-0022-POI

 

469/10.03.00/2021

 

RakYmplk 09.02.2022 § 32

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )

 

Kallon rekisterikylään tilalle Männikkö Rno * * * * haetaan lupaa poiketa MRL 72 § :n määräyksistä ja rakentaa 125 m²:n suuruinen yksikerroksinen omakotitalo ja siihen liittyviä taloustiloja yhteensä 80 m²:ä Ylläsjärven rantavyöhykkeelle. Rakentamisen kokonaismäärä poikkeaa kunnan rakennusjärjestyksen vesistön rantaan sallimasta kerrosalan määrästä. Tila sijaitsee Kittilän kunnan puolella Ylläsjärven kylässä. Tilan koko on 6420 m² ja sillä on rantaviivaa Ylläsjärvessä noin 80 metriä. Hakemus on tullut vireille 15.12.2021.

 

Hakija on kuullut hankkeen johdosta tiloja Puttonen Rno * * * *, Kotitontti Rno * * * *, Muonala Rno * * * * ja Nokela Rno * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan AP- alueella eli pientalovaltaisella asuinalueella. Yleiskaava ei ole suoraan rakentamiseen oikeuttava kaava. Alueella on loma - asuntoja ja omakotitaloja taloustiloineen.

 

Tilalla on 16 m²:n suuruinen loma-asunto ja 8 m²:n suuruinen talousrakennus. Rakennukset purettaisiin uudisrakentamisen yhteydessä.

 

Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksien etäisyydestä vesistöön. Suunniteltujen rakennuksien etäisyys vesistöön on yli 30 metriä ja rakennuspaikka ei ole hakijan esittämän korkeustasolaskelman perusteella tulva - arkaa aluetta.

 

Rakennuspaikalle on kulku Möykkysentieltä olevan liittymän kautta. Rakennuspaikka on mahdollista liittää olemassa olevaan vesi ja viemäverkostoon.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia (MRL 171 §). Hakemuksen perusteeksi katsotaan esitetyn erityisiä syitä.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. Perusteluna esitykselle on yleiskaavan käyttötarkoituksen mukainen rakentaminen ja poikkeamisen edellytyksien täyttyminen. Hakemuksen perusteeksi katsotaan esitetyn erityisiä syitä (korvaava rakentaminen, tiestö, vesi/viemäri ). Rakennusjärjestyksen rakentamisen määrästä poikkeaminen ei olennaisesti kumoa määräyksen tavoitteita eikä siitä poikkeaminen johda merkittävään rakentamiseen alueen ympäröivä rakennuskanta huomioiden.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa