Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.02.2022/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 26

09.02.2022

 

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lautakunnan päätöksestä 20.12.2021 §179 tehdystä valituksesta

 

486/10.03.00/2021

 

RakYmplk 09.02.2022 § 26

 

 

( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä 20.12.2021 § 179 (21-0441-POI). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 18.2.2022.

 

Rakennustarkastaja:

Valitus koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä varastorakennuksen laajentamisesta katososalla Sirkan rekisterikylän tilalla 261-409-38-160 (K883T3).

Valittaja vaatii muutosta lautakunnan tekemälle kielteiselle poikkeamispäätökselle. Perusteina päätöksen muutokselle hakija esittää, ettei katoksen rakentaminen muodosta kerrosalaa ja siten poikkeamislupaakaan ole tarpeen hakea. Katososaa käytettäisiin moottorikelkkakatoksena ja sen vaikutus olisi huomaamaton katunäkymässä. Naapureiden kuulemisessa ei ole tullut huomautuksia ja tasapuolisuuden vaatimuksen perusteissa ei ole esitetty tietoa siitä, onko vastaavia lupia aiemmin haettu.

 

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Suunniteltu poikkeaminen kohdistuu Levin asemakaavan Rakkavaaran osa - alue VII korttelin 883 tonttiin 3. Pöytäkirjan otteessa on virheellisesti tontin numeroksi merkitty 1. Poikkeamislupaa on käsitelty kiinteistön Golf & Keppana Rno 261-409-38-160 lähtötietojen pohjalta ja poikkeamislupaharkinta on perustunut hakemuksen mukaiseen kiinteistöön ja sitä koskeviin asemakaavamääräyksiin. Tontin numerointivirheellä ei ole ollut vaikutusta poikkeamislupa-asian käsittelyvaiheisiin eikä se ole aiheuttanut vääriä tulkintoja poikkeamisluvan edellytysten arvioinnissa.

Korttelin 883 tontilla 3 on 113 m²:n suuruinen loma-asunto ja 20 m²:n suuruinen talousrakennus (luvat 2005-0020-R ja 2005-0021-T.) Rakennusoikeutta tontille on osoitettu 120 m²+t20. Asemakaavamääräysten mukaan lukusarjan ensimmäinen luku ilmoittaa loma-asunto kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku tontin t-alueelle toteutettavan yksikerroksisen talousrakennuksen tai katoksen rakennuksen alan. Talousrakennuksen asemakaavan mukainen oikeus (20 m²:n suuruinen rakennuksen ala) on käytetty toimenpideluvan 2005-0021-T mukaisesti ja olemassa olevan talousrakennuksen laajentaminen katososalla vaatii rakennuksen alan kasvun johdosta poikkeamisluvan asemakaavan määräyksistä.

Laajennusosan käyttäminen moottorikelkkojen suojakatoksena ja katososan huomaamaton sijainti katunäkymään nähden eivät ole maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä poikkeamislupaharkintaa arvioidessa.

Tasapuolisuutta tutkittaessa on otettu huomioon toteutunut rakennuskanta vastaavilla rakennusoikeuksilla olevilla kiinteistöillä. Talousrakennuksen rakennuksen alan nostaminen kaavan määräämästä 20 m²:stä 40 m²:iin ei ole vähäinen ja sillä on siten vaikutusta ympäröivän alueen maankäyttöön ja kaavan toteutumiseen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on todennut maankäyttöön liittyvän erityisen syyn puuttumisen ja sen, etteivät poikkeamisen edellytykset täyty MRL 171 §:n mukaisesti. Poikkeamisen hyväksyminen aiheuttaisi haittaa kaavan toteutumiselle. Levin asemakaavan Rakkavaaran osa - alue VII suurin talousrakennuksen tai katoksen rakennuksen ala on enintään 30 m² tontin koosta tai lomarakennuksen rakennusoikeudesta riippumatta. Valittaja ei ole esittänyt haetun rakentamisen tueksi erityisiä maankäyttöön liittyviä syitä.

 

Lautakunnan päätös on tehty ja perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin perustein ja päätöksessä on mainittu sovelletut oikeusohjeet. Päätöksessä on huomioitu maanomistajien tasapuolinen kohtelu tapahtuneen rakentamisen osalta ja hakemuksen kohteena tontille aiemmin käytetty rakennusoikeus.

 

Kaiken yllämainitun perusteella lautakunta toteaa valituksen olevan perusteeton ja aiheeton.

 

Päätös:

Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa