Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 105

29.03.2022

 

Oy Levi Ski Resort Ltd:n suostumuspyyntö/Glacier Express -tuolihissi Levin Eturinne

 

92/10.00.02/2022

 

Khall 29.03.2022 § 105

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, p. 040 581 1889)

 

Oy Levi Ski Resort Ltd ilmoittaa hakemuksessaan rakentavansa tulevan kesän aikana kuuden hengen irrottavan Glacier Express - tuolihissin Levi Eturinteen vasempaan reunaan (koillisreunaan). Kyseinen uusi hissi tulee korvaamaan nykyiset Eturinteen hissit nro 2 ja nro 3, jotka ovat yhtiön vanhimmat hissit. Hakemuksen mukaan tulevan hissin yhteyteen oikaistaan myös rinnealue, joka tulee jatkossa toimimaan lumenvarastointialueena ja ensilumenrinteenä. Uusi hissi tulee sijaitsemaan yhtiön Kittilän kunnalta vuokraamansa Eturinteen rinnealueen vasemmassa reunassa (koillisreunassa) siten, että kaikki hissin rakenteet sijaitsevat vuokra-alueen sisäpuolella.

 

Yhtiö pyytää kunnalta suostumusta, että hissin tuolit saavat kulkea ilmatilassa vuokra-alueen ulkopuolella noin 3 metrin etäisyydellä vuokra-alueen reunasta. Kyseinen ilmatilan käyttö mahdollistaa tuolien vapaan liikkumisen ja toimii tuolien heilahdusten turva-alueena. Suunnitellun hissin siirtäminen vuokra-alueen rajasta etäämmälle eli nousulinjassa oikealle ei ole mahdollista olemassa olevan nykyisen hissivalvomon sijainnin vuoksi.

 

Glacier Express tuolihissin kiinteät rakenteet sijoittuvat kokonaisuudessaan yhtiön kunnalta vuokraamalle alueelle. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 22.12.2010 ja sopimus on voimassa 31.12.2061 asti.

 

Suunnitelmakartta hissilinjauksesta oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta antaa Oy Levi Ski Resort Ltd:lle maanomistajan suostumuksensa käyttää kiinteistön Rautio 261-409-34-173 aluetta Levin Eturinteen Glacier Express -tuolihissin tarpeisiin seuraavin ehdoin:

 

1) enintään 3 metriä maanvuokra-alueen koillisrajasta kiinteistön Rautio 261-409-34-173 "ilmatilaa" suunnitellun hissilinjan PL30-PL650 välillä hissituolien vapaaseen liikkumiseen ja hissituolien heilahdusten turva-alueena toimimiseen

2) yhtiöllä on oikeus tarvittaessa poistaa edellä mainitulta 3 metrin vyöhykkeeltä tuolien turvallisuuden edellyttämät puut ja/tai oksat

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa kolmantena asiana §:ien 98 ja 99 jälkeen.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (Yhteisöjääviys, Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen). Varajäsen Sirkka Hangasvaara tuli hänen tilalleen asian käsittelyn ajaksi.

 

Jäsen Tarmo Salonen poistui esteellisenä (Yhteisöjääviys, Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtaja) eikä tilalle tullut varajäsentä.

 

Jäsen Paula Nevalainen poistui esteellisenä (Yhteisöjääviys, ollut aiemmin ao. asiaa käsiteltäessä yhtiön hallituksen jäsen) Nevalainen ilmoitti esteellisyydestään myös asian 13 osalta (Yhteisöjääviys, hallituksen jäsen). Hänen tilalleen ei tullut varajäsentä tämän asian käsittelyn osalta.

 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan Rajalan ollessa esteellisenä.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Tarmo Salosen tilalle tämän asian kohdalle valittiin Pirkko Jauhojärvi.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa