Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.03.2022/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 83

15.03.2022

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 28.2.2022 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

 

Khall 15.03.2022 § 83

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 käsiteltiin seuraavat asiat:

 

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

§ 2

Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 3

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

§ 4

Kallon kyläverkko-osuuskunnan anomus laina-ajan pidentämiseksi

§ 5

Kysymys/valtuustoaloite ylimääräisen koronakorvauksen maksamisesta hoitohenkilökunnalle

§ 6

Valtuustokysymys Kittilässä järjestettävien mielenterveyspalvelujen tilanteesta

§ 7

Valtuustoaloite koskien koulun oppilaille tarjoamien liikuntavälineiden huoltamista

§ 8

Valtuustoaloite hygieniapassin suorittamisen mahdollistamiseksi perusopetuksessa yläasteen 8. ja 9. -luokkalaisille sekä mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisille

§ 9

Valtuustoaloite koskien sivukylien sorateiden kuntoa kelirikon aikaan

§ 10

Valtuustoaloite/Sirkan Höperöojan jokivarren kunnostus

§ 11

Valtuustoaloite/Maauimala kirkonkylälle

§ 12

Valtuustoaloite/Pyöröpaalien muovien keräämisen järjestäminen keväisin

§ 13

Valtuustoaloite kylmäsäilytystilojen rakentamisesta uuden koulukeskuksen keittiön yhteyteen lähiruoan käytön lisäämiseksi

§ 14

Valtuustoaloite/Kittilän lukion liikuntasalien saneeraus

§ 15

Valtuustoaloite/Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteiset näyttötaulut

§ 16

Rakennusluvan 21-0411-R muistutusten tiedoksi saattaminen tekniselle lautakunnalle ja Lapin Ely-keskukselle

§ 17

Valtuustoaloite/Palveluseteli talviasumiseen

§ 18

Valtuustoaloite koskien yksityisteiden hoitosopimusten päivittämistä ja kilpailuttamista

§ 19

Valtuustoaloite - Suojatie/liikennejärjestelyt kantatielle 79

§ 20

Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattilan lainahakemus Taidetta Tuntureille -hankkeeseen

§ 21

Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry:n anomus laina-ajan pidentämiseksi

§ 22

Rauhalan kyläyhdistys ry:n anomus laina-ajan pidentämiseksi

§ 23

Kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:n anomus laina-ajan pidentämiseksi

§ 24

Tunturitien hoito

§ 25

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen ajalle 1.2.2022 - 31.1.2027

§ 26

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi/Kittilän kunnan esitys Lapin hyvinvointialueelle

§ 27

Kittilän kunnan esitys Lapin hyvinvointialueelle

§ 28

Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet/Kvalt 28.2.2022

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 28.2.2022 päätökset § 1 - § 28 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala sekä jäsenet Tarmo Salonen ja Paula Nevalainen poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (Heidän kaikkien osalta yhteisöjääviys Kvalt 28.2.2022 § 24 Tunturitien hoito sekä Nevalaisen osalta yhteisöjääviys myös Kvalt 28.2.2022 § 4 Kallon kyläverkko-osuuskunnan anomus laina-ajan pidentämiseksi.)

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (Kvalt 28.2.2022 § 25 Kunnanjohtajan johtajasopimus).

 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pirkko Jauhojärvi tämän asian käsittelyn ajaksi Paula Nevalaisen tilalle.

 

Vs. hallintojohtaja Tuija Lång toimi tämän asian esittelijänä kunnanjohtajan ollessa poissa esteellisenä.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 28.2.2022 päätökset § 1 - § 28 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Vs. hallintojohtajan esitys tuli kokouksen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa