Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.03.2022/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 463

26.10.2021

Kunnanhallitus

§ 93

15.03.2022

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen v. 2021-2025

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 26.10.2021 § 463

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Kuntalain 27 ja 28 § mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvostot ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Kunnan on mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviä ja nämä toimielimet yhdistettiin vuonna 2017 vanhus- ja vammaisneuvoston asettamisen yhteydessä (Khall 26.09.2017 § 328).

 

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (kuntalaki 27 ja 28 §).

 

Kittilän vanhus- ja vammaisneuvosto on Kittilän kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten sekä vanhustyötä tekevien yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyöelin ja neuvostossa on edustus myös eläkeläisjärjestöistä.

 

Neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten ja ikääntyvien kittiläläisten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhus- ja vammaistyötä tekevien julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista julkiseen päätöksentekoon.

 

Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja vammaisia kittiläläisiä koskevissa asioissa.

 

Aiemmin vanhus-ja vammaisneuvostoon on nimetty jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Kittilän Eläkeläiset ry, Kittilän Sydänyhdistys, Eläkeliiton Kittilän yhdistys, Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry, Lapin Näkövammaiset ry, Lapin Aivoyhdistys ry, Kittilän Reumayhdistys ry, Kittilän Ihmiset ry ja Kittilän seurakunta. Kunnasta neuvostoon on nimetty jäsen ja varajäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta, vapaan sivistystyön lautakunnasta, koululautakunnasta ja teknisestä lautakunnasta. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään kunnanhallituksen edustaja ja hänelle varaedustaja sekä pyydetään SPR:n paikallisosastoa, Kittilän Marttoja sekä Tunturi-Lapin Allergia- ja astmayhdistystä halutessaan nimeämään vanhus- ja vammaisneuvostoon jäsen ja varajäsen.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenmäärä vahvistetaan asettamispäätöksen yhteydessä, kun on tiedossa kittiläläisten vanhus- ja vammaisjärjestöjen nimeämien jäsenten määrä.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustusta koskevat säännökset kunnan toimielimien kokouksissa käsitellään hallintosäännön päivittämisen yhteydessä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1) pyytää Kittilän Eläkeläiset ry:tä, Kittilän Sydänyhdistystä, Eläkeliiton Kittilän yhdistystä, Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry:tä, Lapin Näkövammaiset ry:tä, Lapin Aivoyhdistys ry:tä, Kittilän Reumayhdistys ry:tä, Kittilän Ihmiset ry:tä ja Kittilän seurakuntaa nimeämään vanhus- ja vammaisneuvostoon edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Lisäksi pyydetään SPR:n paikallisosastoa, Kittilän Sotaveteraanit ry:tä, Kittilän Marttoja sekä Tunturi-Lapin Allergia- ja astmayhdistystä halutessaan nimeämään vanhus- ja vammaisneuvostoon jäsen ja varajäsen.

 

2) pyytää sosiaali- ja terveyslautakuntaa, vapaan sivistystyön lautakuntaa, koululautakuntaa ja teknistä lautakuntaa valmistelemaan esityksen nimettävästä lautakunnan edustajasta ja varaedustajasta vanhus- ja vammaisneuvostoon.

 

Vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään jäsen ja varajäsen kunnanhallituksesta neuvoston asettamispäätöksen yhteydessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 15.03.2022 § 93

 

Yhdistykset, sosiaali- ja terveyslautakunta (26.1.2022 § 2), vapaan sivistystyön lautakunta (10.2.2022 § 6), koululautakunta (26.1.2022 § 7) ja tekninen lautakunta (27.1.2022 § 7) ovat nimenneet edustajansa ja varaedustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon seuraavasti:

 

Kittilän Eläkeläiset ry

- jäsen Oiva Ylisuvanto ja varajäsen Viljo Koskamo

Kittilän Sydänyhdistys ry

- jäsen Kaarina Sääskilahti ja varajäsen Maija-Liisa Soikkeli

 

Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry

- jäsen Elise Kumpulainen ja varajäsen Ella Paksuniemi

 

Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry

- jäsen Elina Ala ja varajäsen Eila Ojala

 

Lapin Näkövammaiset ry

- jäsen Jorma Vaarala ja varajäsen Vuokko Kyllönen

 

Aivoliiton Lapin AVH-yhdistys ry

- jäsen Paula Lehtonen ja varajäsen Anna-Liisa Hietala

 

Kittilän Reumayhdistys ry

- jäsen Vuokko Hyötylä ja varajäsen Leena Sattanen

 

Kittilän Ihmiset ry

- jäsen Raija Palosaari ja varajäsen Päivi Pekkala

 

Kittilän seurakunta

- jäsen diakonian viranhaltija (Kati Riipinen) ja diakakoniatyön seurakuntapastori (Mikko Kaartama)

 

SPR Kittilän osasto

- jäsen Sari Hakko ja varajäsen Mari Hekkala

 

Kittilän Rintamaveteraanit ry

- jäsen Jorma Ojala ja varajäsen Matti Niska

 

Kittilän Martat ry

- jäsen Sirpa Löf-Erkkilä ja varajäsen Ilse Alatörmänen

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

- edustaja Reijo Paasirova ja varaedustaja Veli-Matti Junnola

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

- edustaja Neeta Murtomäki ja varaedustaja Esa Ylläsjärvi

 

Koululautakunta

- edustaja Vuokko Mäntymaa ja varaedustaja Reijo Kyrö

 

Tekninen lautakunta

- edustaja Raili Fagerholm ja varaedustaja Asko Jussila

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan.

 

Hoivapalvelupäällikkö ja avopalveluohjaaja valmistelevat kokousten esityslistat ja osallistuvat kokouksiin. Sosiaali- ja terveystoimen toimistovirkailija toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää:

 

1) todeta vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoksi toimikaudelle 2021-2025 edellä luetellut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

2) nimetä vanhus- ja vammaisneuvostoon keskuudestaan yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

3) että hoivapalvelupäällikkö ja avopalveluohjaaja valmistelevat kokousten esityslistat ja osallistuvat kokouksiin. Sosiaali- ja terveystoimen toimistovirkailija toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Kai Jussila esitti, että Pirkko Jauhojärvi nimettäisiin kunnanhallituksen edustajaksi vanhus- ja vammaisneuvostoon.

 

Jäsen Marita Toivanen esitti, että Paula Nevalainen nimettäisiin varajäseneksi vanhus- ja vammaisneuvostoon.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan esityksen sekä nimesi Pirkko Jauhojärven kunnanhallituksen edustajaksi ja Paula Nevalaisen varaedustajaksi vanhus- ja vammaisneuvostoon.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa