Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.03.2022/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 91

15.03.2022

 

House of Lapland -palvelusopimus: Osallistuminen Lapin elokuvakomissioon sekä Lapin osaaja- ja elinkeinomarkkinointiin vuonna 2022

 

33/00.04.02/2014

 

Khall 15.03.2022 § 91

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

House of Laplandin tarkoituksena on edistää Lapin näkyvyyttä ja vetovoimaa markkinoinnin ja viestinnän keinoin kansallisesti ja kansainvälisesti Lapin kannalta tärkeiden sidosryhmien keskuudessa. Yhtiö luo kysyntää alueen yritysten ja kehitysorganisaatioiden palveluille, edistää asukkaiden, uusien yritysten, matkailijoiden ja kuvaustuotantojen saantia Lapin alueelle sekä tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kanavan tehokkaaseen viestintään ja brändinhallintaan. Sopimuskaudella House of Lapland tarjoaa kumppaneilleen myös markkinoinnin osaamista webinaarien ja neuvonnan avulla.

 

House of Lapland on lähestynyt Kittilän kuntaa palvelusopimuksella, jolla sovittaisiin Kittilän kunnan osallistumisesta Lapin elokuvakomissioon, osaaja- ja bisnesmarkkinointia koskevista tavoitteista, sisällöistä ja toimenpiteistä sekä tilaajan niihin myöntämistä resursseista vuonna 2022.

 

Palvelusopimuksessa kuvatut toimenpidealueet ovat seuraavat:

 

Talent Boost - Lapin osaajamarkkinointi:

Tavoitteena on profiloida Lappi elämänlaadun ykkösalueeksi, joka tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia sekä muuttaa muuton esteinä olevia mielikuvia sekä tarjota muuttopäätöstä helpottavaa tietoa ja ohjata kiinnostuneet avoimien työpaikkojen ja asuntojen pariin. Kohderyhmänä ovat potentiaaliset Lappiin muuttajat Suomessa, erityisesti tarvittavien alojen työvoima sekä kasvua tuottavat osaajat. Palvelu sisältää alueen muuttaja- ja osaajavetovoiman kasvattamisen osana Lapin yhteistä osaaja- ja asukasmarkkinointia. Lisäksi palvelu sisältää alueen vahvuuksien esiin tuomisen Lapin yhteisissä kanavissa ja sisällöissä sekä kuntakohtaisen Löydä paikkasi Lapista -palvelun, joka sisältää kunnan avoimet työpaikat toimialoittain, myytävät ja vuokrattavat asunnot sekä inspiroivia tarinoita ja vinkkejä elämään kunnassa. Toiminnan tuloksena Lapin muuttajavetovoima kasvaa sekä Lappiin muuttoa harkitsevien henkilöiden määrä kasvaa. Muutosta Lapin tunnettuudessa sekä muuttajavetovoimassa mitataan kohderyhmätutkimuksen avulla.

Business Lapland - Lapin elinkeinomarkkinointi:

Tavoitteena on herättää kiinnostusta Lapin liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia kohtaan sekä varmistaa, että Lapin bisnesmahdollisuudet tunnetaan keskeisillä toimialoilla ja että niihin on helppo tarttua. Kohderyhmänä on alueelle potentiaalisesti sijoittuvat yritykset ja investorit. Palvelu sisältää kunnan liiketoimintamahdollisuuksien kattavan markkinoinnin osana Business Lapland -kokonaisuutta. Kunnan liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksien esittelyn lapland.fi-verkkopalvelussa (suomi & englanti) sekä kiinnostuneiden yritysten ja investorien ohjaamisen kuntaan. Palvelu sisältää myös Tilaajan konsultoinnin markkinoinnin haasteissa sekä alueen markkinoinnin yhteensovittamisessa Lapin yhteismarkkinoinnin kanssa.

 

Film Friendly - Lapin elokuvakomissio:

Tavoitteena on kotiuttaa olemassa olevaa kysyntää Lapin kuvauspaikkoja kohtaan palvelemalla Lapista kiinnostuneita elokuva-, mainos- tv- ja muita tuotantoja sekä ylläpitämällä Lapland.fi-verkkopalvelua, #FilmLapland -sosiaalisen median kanavia sekä olemalla mukana toimialan keskeisissä verkostoissa.

Kohderyhmänä ovat AV-alan ammattilaiset Euroopassa ja USA:ssa. Palvelu sisältää tuotantojen neuvonnan ja paikallisten #FilmFriendly-kumppaneiden sekä kunnan kuvauslokaatioiden suosittelun tuotannoille. Kumppanikuntien kiinnostavimmat kuvauspaikat esitellään myös Lapland Filming Locations -verkkopalvelussa.

 

House of Laplandin palvelusopimuksen toimenpiteiden kokonaishinta Kittilän kunnalle on 28.000 euroa. Kittilän kunnan vuoden 2022 talousarvioon on varattu määräraha palvelusopimukseen. Palvelusopimus ja sen liitteenä olevan kuvaus markkinoinnin vaikuttavuudesta esityslistan liitteenä, tiivistelmä toiminnasta esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää osallistua Lapin elokuvakomissioon ja Lapin osaaja- ja elinkeinomarkkinointiin vuonna 2022 sekä päättää hyväksyä House of Lapland Oy:n palvelusopimuksen Lapin yhteisestä markkinoinnista vuonna 2022. Palveluiden kustannukset, 28.000 euroa/vuosi, osoitetaan kustannuspaikalta Muu toiminta (30105).

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa