Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.02.2022/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 29

01.02.2022

 

Zero Pointin asemakaavamuutos

 

341/10.02.03/2021

 

Khall 01.02.2022 § 29

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Oy Levi Ski Resort Ltd on hakenut asemakaavamuutosta omistamilleen kiinteistöille Zero RN:o 56:146, Zero Point RN:o 56:136 ja Hissi RN:o 50:151.

 

Hakijan tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta ja muuttaa käyttötarkoitusta mahdollistamaan liike- ja majoitusrakentaminen ja Zero pointissa olevien toimintojen kehittämisen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

 

Kaavamuutos on huomioitu vuoden 2022 talousarvion kaavoitusohjelmassa.

 

Kaavoituksen käynnistämissopimuksen tarkoituksena on, että kunta ja maanomistaja sopivat sopimusalueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Sopija osapuolet ovat tietoisia siitä, että asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen.

 

Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavamuutoksen kaavoituskustannukset hallinto- ja kuulemiskustannuksineen sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutustenarvioinnin kustannukset.

 

Kustannusten korvaamisen vakuudeksi maanomistaja sitoutuu toimittamaan 30 000 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen tai tilivarojen panttaussitoumuksen kunnalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen. Vakuus vapautetaan, kun maanomistaja on kokonaisuudessaan maksanut edellä mainitut kustannukset tai tehnyt tätä asemakaavaa koskevan maankäyttösopimuksen.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy Oy Levi Ski Resort Ltd:n asemakaavan muutoshakemuksen ja kaavoituksen käynnistämissopimuksen.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tekninen osasto laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kaavoituksen vireilletulosta sekä pyytää tarjouksen asemakaavan laatimisesta.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta (Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.38-12.59.

Rajalan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Sirkka Hangasvaara.

 

Rajalan tilalla puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen.

 

Jäsen Tarmo Salonen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta (Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.38-12.59.

Salosen tilalle kokoukseen ei saapunut varajäsentä.

 

Jäsen Paula Nevalainen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta (Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen varajäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.38-12.59.

Nevalaisen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Raili Fagerholm.

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli Zero Pointin asemakaavamuutosta.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa