Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 14

30.03.2022

 

Lääkkeiden hankintayhteistyöhön sitoutuminen

 

95/02.08/2022

 

Sotelk 30.03.2022 § 14

 

(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja, puh. 040 8476 526)

 


Kittilän kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimivaltaan kuuluu tehdä toimialaansa koskevat sopimukset ja sitoumukset ellei niitä ole lautakunnan päätöksellä siirretty viranhaltijalle.


Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja kuntayhtymän erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien välisellä sopimuksella on muodostettu yhteishankintayksikkö ja hankintayhteistyön piiriin kuuluvat lääkkeet, CE-merkityt lääkkeenomaiset tuotteet esimerkiksi huuhteet, sekä perusvoiteet, alkoholit, kliiniset ravintovalmisteet, erityisäidinmaidonkorvikkeet ja ravintolisät.

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän erityisvastuualueen kunnille ja kuntayhtymille on tarjottu 19.1.2022 päivätyllä kirjeellä apteekkitarvikkeiden hankintayhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa. Yhteistyö edellyttää sovittuihin tuotteisiin ja päätöksiin sitoutumista. Hankinnoissa noudatetaan julkisia lääkehankintoja koskevia lakeja ja säädöksiä. Oulun yliopistollisen sairaalan apteekki kilpailuttaa lääkkeet ja yllämainitut valmisteet sekä valmistelee päätösehdotukset. OYS:n apteekki kuulee muiden hankintarenkaan jäsenten käyttäjäkuntaa ja asiantuntijoita kunnan /kuntayhtymän farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluvan edustajan kautta. Päätösehdotusten perusteet käydään läpi hankintarenkaan farmaseuttisen henkilöstön kokouksessa ennen päätösten tekemistä. OYS:n apteekki huolehtii päätöksistä ja päätöksistä ilmoittamisen kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille ja tekee hankintasopimukset.

 

Pyydämme valtuutustanne kilpailuttamaan lääkkeet ja edellä mainitut valmisteet, valmistelemaan päätösehdotukset sekä tekemään hankintasopimukset vuoden 2022 aikana (liite 1). Kilpailutus koskee hankintakautta 2023-2024 ja optiovuotta 2025. Hankintakauden 2023-2024 jälkeen voidaan kaikki tai osa tuoteryhmistä kilpailuttaa uudel- leen vuodelle 2025 ja osalla tuotteista jatkaa hankintakautta optiovuoden 2025 loppuun. Ratkaisu asiassa tehdään vuoden 2024 alkupuolella. Myös hankintakauden 2023-2024 ja optiovuoden 2025 aikana uudelleen kilpailutus on mahdollista yksittäisissä lääkeaine ryhmissä tai valmisteissa, mikäli markkinatilanne muuttuu.

 

Valtakirja ja sopimukset siirretään sote-uudistuksessa kunnan/kuntayhtymän organisaatioiden tilalle perustettaville hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Irtisanominen on mahdollista molemmin puolin 3 kk:n irtisanomisajalla, mikäli tuleva sote-uudistus tekee hankintayhteystyösopimuksen muuttamisen tai jatkamisen mahdottomaksi hankintakauden alkaessa tai aikana.

 

Hankintayhteistyöstä perittävä maksu on sidottu kunnan/kuntayhtymän apteekkitarvikehankintoihin vuonna 2021 ja nykyiset voimassa olevat hinnat on kerrottu tarjouksen liitteessä 2. Hinnat tarkistetaan ja sovitaan vielä erikseen nykyisten organisaatioiden tilalle tulevien hyvinvointialueiden kanssa vuoden 2023 aikana. Kilpailutuksesta perittävä maksu sisältää koko hankintaprosessin ja mahdolliset uudelleen kilpailutukset.

 

Kuntia ja kuntayhtymiä on pyydetty ilmoittamaan 7.2.2022 mennessä osallistumisesta lääkkeiden yhteishankintaan sähköpostilla apteekki.hankinnat(at)ppshp.fi sekä palauttamaan allekirjoitetun valtakirjan.

Lääkkeiden hankintayhteistyön koordinoinnista vastaavaan yhteyshenkilöön on oltu yhteydessä, ja Kittilän sosiaali- ja terveystoimi voi ilmoittaa sitoumuksesta hankintayhteistyöhön 30.3.2022 kokouksen jälkeen, kun lautakunta on käsitellyt asian.

 

Vs. perusturvajohtaja:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ilmoittaa liittyvänsä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toteuttamaan lääkkeiden hankintayhteistyöhön hankintakaudella 1.1.2023-31.12.2024 ja optiovuonna 2025.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa