Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.02.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 10

23.02.2022

 

Ikäihmisten perhehoidon aloittaminen ja toimintaohje vuodelle 2022

 

56/05.02.06/2022

 

Sotelk 23.02.2022 § 10

 

(Lisätiedot; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330655)

 

Kittilän kunnassa ollaan aloittamassa ikäihmisten perhehoitoa vuoden 2022 aikana. Perhehoidolla on tarkoitus tukea ensisijaisesti omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämistä joko asiakkaan kotona tai perhehoitajan luona.

 

Kittilän kunta käynnistää ikäihmisten perhehoidosta tiedottamisen kuntatiedotteen, kunnan kotisivujen ja facebook -sivujen kautta. Ensisijaisena tavoitteena on löytää perhehoidon toteuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä.

 

Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään.

 

Valmennusta voidaan mahdollisesti toteuttaa Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin -hankkeen kautta tai siten, että kunta ostaa valmennuksen yhdessä toisten kuntien tai oppilaitosten kanssa. Valmennus on prosessi, joka sisältää seitsemän (7) ryhmätapaamista, kotitehtäviä, vähintään yhden tapaamisen valmennukseen osallistuvan kotona sekä loppuarviointikeskustelun.

 

Ennakkovalmennuksen tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuus perehtyä ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennus pohjautuu perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin, joita ovat:

- pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista

- auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä

- mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja läheistensä yhteydenpitoa

- tehdä yhteistyötä ikäihmisen asioissa

- sitoutua perhehoitajan tehtävään

 

Valmennuksen käynnistämisvaiheessa ei tarvitse tietää tai olla varma halustaan tai kyvyistään ikäihmisen perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saadut tiedot perhehoitajan tehtävästä auttavat tietoisen päätöksen tekemisessä ryhtymisestä perhehoitajan tehtävään.

 

Ikäihmisten perhehoitoon on laadittu toimintaohje jossa on määritelty mm. perhehoidon keskeiset käsitteet, lait, velvoitteet sekä hoitajalle että kunnalle sekä perhehoidosta maksettavat korvaukset hoitajalle ja asiakasmaksut. Lapin alueelle on pyritty luomaan yhtenäinen malli palkkioista, kulukorvauksista, kilometrikorvauksista, vapaapäivistä ja asiakasmaksuista.

 

Ikäihmisten perhehoidon päätökset kunnassa tekee avopalveluohjaaja, hän on myös kunnan yhteyshenkilö perhehoitoon liittyen. Kokonaiskoordinaatiosta vastaa hoivapalvelupäällikkö yhdessä avopalveluohjaajan kanssa.

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje v. 2022, perhehoidon toimeksiantosopimus, esitys Lapin alueellisista palkkioista v. 2022 ja irtisanomisilmoituslomake ovat liitteenä.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen v 2022, perhehoidon toimeksiantosopimuksen, esityksen Lapin alueellisista palkkioista v. 2022 ja irtisanomislomakkeen, liitteineen v. 2022 alkaen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa