Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 18

02.03.2022

 

Oman lapsen hoidon korvaaminen perhepäivähoitajalle

 

Koululk 02.03.2022 § 18

 

(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)

 

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päivähoitona, ryhmämuotoisena perhepäivähoitona tai omassa kodissa järjestettävänä perhepäivähoitona. Kunnalle perhepäivähoito on edullinen hoitomuoto, sillä tilakustannuksia ei synny. Lapsille perhepäivähoito tarjoaa turvallisen ja rauhallisen kasvuympäristön, josta hyötyvät erityisesti pienimmät lapset. Kittilässä perhepäivähoitajien määrä on laskenut, tällä hetkellä omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on kolme. Uusia kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on yritetty rekrytoida useamman vuoden ajan. Perhepäivähoitajien määrän lisääminen toisi helpotusta varhaiskasvatuksen resurssihaasteisiin.

 

Omassa kodissa työskentelevällä perhepäivähoitajalla voi olla kerrallaan hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta. Tähän lasketaan hoitajan omat, alle kouluikäiset lapset, alle 3-vuotiaasta lapsesta on oikeus saada kotihoidon tukea. Perhepäivähoitajan palkka määräytyy hoitolasten määrän mukaan. Työpäivien pituutta omien lasten määrä ei vähennä eikä perhepäivähoitajalla ole näin ollen mahdollisuutta hankkia muuta ansiotyötä. Täyteen ansioon yltääkseen perhepäivähoitajan kannattaisi siis viedä omat lapset toisten hoidettavaksi ja ottaa kotiinsa vain hoitolapsia. Tämä ei luonnollisesti ole perhepäivähoitajan eikä hänen lastensa kannalta paras vaihtoehto.

 

Kittilässä perhepäivähoitajalle maksetaan 476€/lapsi. Täysimääräinen palkkakertymä neljästä hoitolapsesta on siis 1904€/kk. Hoitajan oma lapsi alentaa hoitajan palkkakertymää, koska hoitolapsia ei voi ottaa täyttä määrää.

 

Osa kunnista maksaa perhepäivähoitajalle korvauksen myös oman lapsen hoitamisesta. Tämä on tärkeä kannustin perhepäivähoitajan tehtävää harkitseville. Omassa kodissa työskentelevälle perhepäivähoitajalle maksetaan oman lapsen hoitamisesta sama korvaus kuin hoitolapsestakin. Korvaus ei koske kotihoidontukeen oikeutettuja lapsia eikä esikoululaisia tai koululaisia. Korvaus omasta lapsesta alkaa, kun ensimmäinen hoitolapsi tulee aamulla ja päättyy, kun viimeinen hoitolapsi lähtee illalla. Niinä päivinä, jolloin hoitolapsia ei ole, korvausta oman lapsen hoitamisesta ei makseta.

 

Kustannusta oman lapsen hoidosta ei ole varattu vuoden 2022 varhaiskasvatuksen talousarvioon. Kustannusvaikutus on kuitenkin marginaalinen, jos korvauksen maksamisella saadaan rekrytoitua yksikin uusi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja.

 

Oman lapsen hoitamisesta maksettavan korvauksen lisäksi perhepäivähoitajalle voidaan maksaa korvaus elintarvikekustannuksista oman lapsen osalta soveltaen hoitolasten kodissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa koskevaa Suomen Kuntaliiton suositusta (yleiskirje 18/2021):

 

"Järjestettäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan ei elintarvikekorvausta varhaiskasvatuslain 11 § 2 momentin (540/2018) mukaisesti suoriteta. Sen sijaan elintarvikekorvaus maksetaan ruokailusta vastaavalle perheelle/perheille kaikista hoidossa olevista lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman perheen lapsia."

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta päättää, että

 

1. omassa kodissa työskentelevälle perhepäivähoitajalle maksetaan 1.6.2022 alkaen oman lapsen hoitamisesta sama korvaus kuin hoitolapsestakin.

 

2. korvausta maksetaan yhdestä alle 6-vuotiaasta omasta lapsesta. Korvaus ei koske kotihoidontukeen oikeutettuja alle 3-vuotiaita lapsia eikä esikoululaisia tai koululaisia.

 

3. korvaus omasta lapsesta alkaa, kun ensimmäinen hoitolapsi tulee aamulla ja päättyy, kun viimeinen hoitolapsi lähtee illalla.

 

4. niinä päivinä, jolloin hoitolapsia ei ole, korvausta oman lapsen hoitamisesta ei makseta.

 

6. perhepäivähoitajalle maksetaan elintarvikekorvaus omasta lapsesta niinä päivinä, joina oikeus korvaukseen toteutuu.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa