Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 365

10.08.2021

Koululautakunta

§ 16

02.03.2022

 

Valtuustoaloite/Raattamalaisten lähikouluksi Muonion yhtenäiskoulu 5. luokasta eteenpäin

 

245/12.00.01/2021, 311/12.01.02/2015

 

Khall 10.08.2021 § 365

 

 

Varavaltuutettu Matti Pääkkölä jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021 yhteensä seitsemän (7) valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Aloite: Raattamalaisten lähikouluksi Muonion yhtenäiskoulu 5. luokasta eteenpäin"

 

Tuleva kesä on jälleen raattamalaisille perheille epätietoisuuden aikaa siitä, miten koulukuljetukset saadaan Muonion yhtenäiskouluun järjestettyä. Näin ei saisi olla.

 

Esitän, että raattamalaisille lapsille päätetään lähikouluksi Muonion yhtenäiskoulu viidennestä luokasta eteenpäin.

 

Liitteenä vuosien saatossa tehtyjä esityksiä, jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet pysyvämpään ratkaisuun.

 

Kylän elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että lasten arki järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla - päiväkoti ja alemmat luokat pitää säilyttää kylässä.

 

Raattamassa 30.5.2021

 

Matti Pääkkölä

 

Maarit Niskanen Raija Palosaari Akseli Erkkilä

Sirkka Hangasvaara Juha Toivola Ahti Ovaskainen

 

Liitteet: Viimeiset aiemmat vanhempien aloitteet ja vetoomukset"

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koululautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on vs. sivistystoimenjohtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Koululk 02.03.2022 § 16

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Varavaltuutettu Matti Pääkkölä on jättänyt raattamalaisten oppilaiden koulunkäyntijärjestelyitä koskevan valtuustoaloitteen. Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että viidennestä luokasta eteenpäin raattamalaisten oppilaiden lähikouluksi määriteltäisiin Muonion yhtenäiskoulu. Lisäksi aloitteen allekirjoittajat katsovat, että raattamalaisten lasten varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus neljänteen vuosiluokkaan asti tulisi jatkossakin järjestää Raattaman kylässä.

 

Raattamalaisten lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen pitkäjänteinen järjestäminen on kirjattu koululautakunnan vuoden 2022 talousarviotavoitteeksi. Kuten valtuustoaloitteen allekirjoittajat toteavat, Raattaman tilannetta on jo pitkään leimannut epätietoisuus. Lukuvuoden päättyessä ei aina ole ollut täyttä varmuutta siitä, mitä koulua oppilaat seuraavana syksynä käyvät ja miten koulukuljetukset organisoidaan. Tämä epätietoisuus on kuormittanut niin oppilaita, huoltajia kuin työntekijöitäkin.

 

Viimeisen kahden lukuvuoden ajan tilanne on ollut verraten vakaa. Esiopetus ja perusopetus neljänteen vuosiluokkaan asti on järjestetty Raattamassa. Varhaiskasvatus on järjestetty Raattaman koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa päiväkodissa. Viidesluokkalaiset, kuudesluokkalaiset ja yläkoululaiset ovat käyneet Muonion yhtenäiskoulua. Muonion kunta on vastannut koulukuljetusten järjestämisestä. Muonion sivistyslautakunnan päätöksellä Raattaman kylästä kulkeville oppilaille on tarjottu maksuton koulukuljetus. Kittilän kunta on osallistunut kuljetuskustannusten kattamiseen vuosittain 20.000 eurolla. Raattaman kylästä tulee matkaa Muonion yhtenäiskoululle noin 45 kilometriä.

 

Syyskuussa 2021 Kittilän koululautakunta asetti (koululk 09.09.2021 § 68) työryhmän selvittämään raattamalaisten lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämiseen liittyviä vaihtoehtoja. Työryhmä on tarkastellut erilaisia vaihtoehtoja mm. lasten kasvun ja kehityksen, tilojen yhteiskäytön, koulumatkojen ja kuljetuskustannusten, oppilasmääräennusteiden sekä henkilöstövaikutusten näkökulmasta. Työryhmän esitys tuodaan koululautakunnan käsiteltäväksi kevään 2022 aikana. Esityksen valmisteluvaiheessa huomioidaan myös Muonion kunnan kanssa solmittavan lähikoulusopimuksen mahdollisuus.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta

 

1. toteaa, että koululautakunnan asettama työryhmä tuo esityksensä Raattaman varhaiskasvatuksen ja opetustoimen järjestämisestä koululautakunnalle kevään 2022 aikana.

 

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa