Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.01.2022/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 42

04.10.2021

Tarkastuslautakunta

§ 52

04.11.2021

Tarkastuslautakunta

§ 6

13.01.2022

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

Tarklk 04.10.2021 § 42

 

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Ehdotus:

Puheenjohtaja tekee ehdotuksensa kokouksessa.

 

Päätös:

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

__________

 

Tarklk 04.11.2021 § 52

 

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

 • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset

 • pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:

xx

 • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

 • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös:

Pyydetään hallintohenkilöstöä lähettämään linkki sidonnaisuusilmoituksen täydentämistä varten. Sidonnaisuusilmoitukset on päivitettävä 31.12.2021 mennessä. Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusilmoitukset seuraavassa kokouksessa.

__________

 

Tarklk 13.01.2022 § 6

 

Tarkastuslautakunta

 • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset

 • pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:

 • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

 • päättää julkaista hyväksytyt ilmoitukset kotisivuilla

 

Päätös:

Tarkastuslautakunta

 • hyväksyi 13.1.2022 mennessä saadut sidonnaisuusilmoitukset

 • pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:

 • Nikkinen Jouko

 • Murtomäki Neeta

 • Johansson Oiva

 • Kinnunen Leena

 • Mäkitalo Markku

 • Kyrö Jari

 • Lehtonen Minna

 • Vaara Yrjö

 • Jokela Ville

 • Uusisalmi Atte

 • Siitonen Veikko

 

 • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja julkaisemaan ne kunnan kotisivulla

 • pyytää hallintohenkilöstöä lähettämään vielä linkki henkilöille, joilta puuttui sidonnaisuusilmoitus ja pyytää tekemään ilmoitus ennen seuraavaa valtuuston kokousta

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa