Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Esityslista 13.01.2022/Asianro 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 42

04.10.2021

Tarkastuslautakunta

§ 52

04.11.2021

Tarkastuslautakunta

6

13.01.2022

 

6

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

Tarklk 04.10.2021 § 42

 

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Ehdotus:

Puheenjohtaja tekee ehdotuksensa kokouksessa.

 

Päätös:

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

__________

 

Tarklk 04.11.2021 § 52

 

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

  • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset

  • pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:

xx

  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

  • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös:

Pyydetään hallintohenkilöstöä lähettämään linkki sidonnaisuusilmoituksen täydentämistä varten. Sidonnaisuusilmoitukset on päivitettävä 31.12.2021 mennessä. Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusilmoitukset seuraavassa kokouksessa.

__________

 

Tarklk

 

Tarkastuslautakunta

  • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset

  • pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:

  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

  • päättää julkaista hyväksytyt ilmoitukset kotisivuilla

 

Päätös:

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa